cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ

Ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục
một năm trước Giáo dục
Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cần xem xét bổ sung nguồn lực tài chính để đầu tư cho giáo dục. Nguyên nhân do nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực giáo dục còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO