Thời sự

Giao bổ sung hơn 5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho các bộ và địa phương

PV 12/06/2024 15:25

Cơ quan trung ương, các bộ và địa phương vừa được Chính phủ giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương.

Theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg.

ha-noi(1).jpg
Bộ Công an cùng với Bộ Giao thông Vận tải là 2 trong nhiều cơ quan được Chính phủ giao bổ sung vốn đầu tư công (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20/4/2024 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải; Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 được giao thông báo hoặc quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 15/6/2024 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch trước ngày 25/6/2024.

Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, giám sát thực hiện Quyết định này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Sẽ phê duyệt 2 dự án giao thông lớn sử dụng vốn đầu tư công
Theo thông tin tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, căn cứ vào kế hoạch được lập, Bộ đã chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, triển khai đồng thời các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao bổ sung hơn 5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho các bộ và địa phương