Nâng cao chất lượng quản lý trong cơ sở GD mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới

30/10/2023, 13:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ GD&ĐT đẩy mạnh hoạt động hội thảo, tập huấn đối với bậc học mầm non, nhằm nâng cao năng lực quản lý đội ngũ, gắn với đổi mới chương trình.

Tăng cường hoạt động hội thảo, tập huấn

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (GDMN), bà Hoàng Thị Dinh: Đổi mới công tác quản lý trong cơ sở GDMN là khâu đột phá để nâng cao chất lượng GDMN, Bộ GD&ĐT xác định nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, Hội thảo - Tập huấn để cán bộ quản lý chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đổi mới, sáng tạo, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong cơ sở GDMN.

Tại các Hội thảo - Tập huấn, chuyên gia Vụ GDMN đã định hướng các đại biểu địa phương nghiên cứu để cụ thể hướng dẫn phù hợp từng địa phương, trong đó nhấn mạnh công tác quản lý trong cơ sở GDMN cần thực hiện lộ trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong cơ sở GDMN để đáp ứng yêu cầu đổi nói chung, đặc biệt định hướng đổi mới Chương trình GDMN trong những năm tới.

Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của hiệu trưởng phải thực hiện tốt quyền tự chủ trong quản lý hoạt động chuyên môn ở mỗi nhà trường, trong đó chú trọng đổi mới công tác bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao năng lực và đồng thời gắn với thực hiện giao quyền chủ động cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ để phát huy đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em.

Phó Vụ trưởng Vụ GDMN Hoàng Thị DInh phát biểu ý kiến tại một buổi Hội thảo.
Phó Vụ trưởng Vụ GDMN Hoàng Thị DInh phát biểu ý kiến tại một buổi Hội thảo.

"Để tạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa cán bộ quản lý - giáo viên, giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng xã hội, cơ sở GDMN phải thực hiện tốt các quy định về dân chủ, công khai, trách nhiệm giải trình gắn với đẩy mạnh truyền thông, thông tin để gia đình và cộng đồng xã hội thấu hiểu và đồng hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chủ động hội nhập để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý trong cơ sở GDMN". - Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Dinh nhấn mạnh

Đi vào nội dung trọng điểm

Mới đây trong các ngày 24-26/10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức chương trình Hội thảo - Tập huấn, nội dung trọng tâm làm rõ một số yêu cầu về đổi mới giáo dục và GDMN hiện nay. Phó Vụ trưởng Vụ GDMN Hoàng Thị Dinh, cho biết: Các nội dung đều thể hiện tính thời sự, đáp ứng yêu cầu đổi mới, gắn với điều hành hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN, đó là: Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan.

Coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực cho trẻ em. Chuẩn hoá các điều kiện bảo đảm chất lượng (nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, tài sản, tài chính, sự tham gia của gia đình và cộng đồng…). Đổi mới căn bản công tác quản lí giáo dục, đào tạo, dân chủ ở cơ sở, thống nhất; tăng quyền tự chủ của các cơ sở GD; coi trọng quản lí chất lượng; tăng cường thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải trình; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỉ cương, kỉ luật trong hoạt động ở cơ sở GDMN.

Góc âm nhạc của trẻ mầm non.
Góc âm nhạc của trẻ mầm non.

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lí thông tin trong cơ sở GDMN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại trong quản lí cơ sở GDMN. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá để nâng cao chất lượng NDCSGD trong cơ sở GDMN… Các chuyên gia và báo cáo viên đã hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi và phản hồi 2 chiều về những yêu cầu quản lý trong cơ sở GDMN để đáp ứng yêu cầu đổi mới và các quy định hiện hành về quản lý trong cơ sở GDMN.

Yêu cầu về thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tự chủ về chuyên môn trong quản lí các hoạt động giáo dục ở cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời gắn với công tác quản lí các hoạt động giáo dục trong cơ sở GDMN (quản lí văn bản, thông tin, hồ sơ, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng kế hoạch; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lí hồ sơ sổ sách; bảo đảm việc tham gia của gia đình và xã hội trong quản lí các hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành).

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản: Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của trẻ em. Tại các hội thảo - tập huấn, các đại biểu tham dự còn được thị sát tại cơ sở GDMN, để minh họa cho nội dung tập huấn về việc thực hiện các yêu cầu của đổi mới trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. - Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Dinh

Bài liên quan
Thí sinh phải đăng ký mã ngành lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT
Để trúng tuyển vào chương trình liên kết mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân, điều kiện cần là thí sinh phải đăng ký mã ngành lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng quản lý trong cơ sở GD mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới