Giải thể sắp xếp lại một số vụ cục Bộ Y tế
Nghị định 95 của Chính phủ quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời giải thể Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO