Ninh Bình đề xuất quy hoạch thêm 8 tỉnh lộ

14/07/2023, 13:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ninh Bình dự kiến có 27 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 513 km, quy mô tối thiểu cấp IV, hai làn xe chạy qua địa bàn tỉnh.

Các nội dung trên được đề cập đến trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Tính đến cuối năm 2022, địa bàn tỉnh Ninh Bình có 19 tuyến đường tỉnh (ĐT) với tổng chiều dài 259 km. Tỉnh dự kiến quy hoạch thêm 8 đường tỉnh và 6 tuyến đường kết nối.

Dự thảo phương án phát triển hệ thống đường tỉnh tại tỉnh Ninh Bình:

STT

ĐT

Mô tả

Quy mô

1

ĐT 476 (đường Bái Đính – Kim Sơn)

Điểm đầu giao QL.38B tại Gia Sinh – Gia Viễn, điểm cuối giao đường Đông – Tây tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tuyến quy hoạch đi trên đê hữu sông Đáy. Hướng tuyến đi theo hướng tuyến hiện trạng, được quy hoạch với
chiều dài khoảng 69,8 km

Đường cấp III, 4 làn xe

2

ĐT 477

Điểm đầu tuyến giao QL 37C tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, điểm cuối tuyến theo QL 12B xã Đồng Phong, Nho Quan. Hướng tuyến đi trên cơ sở tuyến ĐT 477 hiện hữu, kéo dài đến giao QL 12B tại xã Văn Phong, chiều dài khoảng
12,6 km

Đường cấp IV, 2 làn xe

3

ĐT 477B

Điểm đầu giao QL 38B tại xã Gia Phong – Gia Viễn, điểm cuối giao ĐT 479D tại xã Cúc Phương - Nho Quan. Chiều dài khoảng 14,2 km

Đường cấp IV-III, 2 - 4 làn xe

4

ĐT 477C

Điểm đầu giao Ql 38B tại xã Sơn Lai - Nho Quan, điểm cuối giao ĐT 477D tại xã Gia Hòa - Gia Viễn. Hướng tuyến đi theo hiện trạng trong đó có 5 km trùng với Ql 45 quy hoạch. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 12 km

Cấp
III, 4 làn xe

5

ĐT 477D

Điểm đầu giao QL 1 tại Gia Trấn - Gia Viễn, điểm cuối giao ĐT 477 tại xã Gia
Phú - Gai Viễn. Hướng tuyến đi theo ĐT 477D hiện trạng. Chiều dài khoảng 22,2 km

Quy mô cấp IV, 2 làn xe

6

ĐT 477E

Điểm đầu giao ĐT 477 tại xã Gia Hưng - Gai Viễn, điểm cuối giao QL 12B, ĐT 479D tại xã Đồng Phong, thị trấn Nho Quan. Hướng tuyến qua các huyện Gia Thủy, Gia Lâm, Nho Quan. Quy hoạch với chiều dài khoảng 12 km

Cấp
IV, 2 làn xe

7

ĐT 478

Điểm đầu tại nút giao đường tránh QL 1 tại xã Ninh Giang - Hoa Lư, điểm cuối
tại nút giao QL 1 và QL 12B tại xã Mai Sơn - Yên Mô. Được quy hoạch từ việc chuyển QL 1 đoạn trong TP Ninh Bình về tỉnh quản lý với chiều dài khoảng 15,5 km

Đường cấp III, 4 làn xe

8

ĐT 478B

Điểm đầu giao ĐT 476 tại Cảng Ninh Phúc, điểm cuối tại chùa Bích Động, xã Ninh Hải - huyện Hoa Lư, hướng tuyến đi theo ĐT 478B và đường nối QL 1 với cảng Ninh Phúc hiện trạng. Hướng tuyến đi theo hiện trạng đường nối QL.1 - cảng Ninh Phúc và ĐT 478B cũ, được quy hoạch với chiều dài khoảng 12 km

Từ cấp III, 2 - 4 làn xe

9

ĐT 478C

Điểm đầu tại nút giao Mai Sơn, điểm cuối giao QL 38B tại xã Trường Yên - Hoa Lư. Hướng tuyến đi qua các xã Ninh Vân, Ninh Thắng, Ninh Tiến đến nối với đường Tràng An hiện trạng, được quy hoạch với chiều dài khoảng 17,3 km

Từ cấp III, 2 - 4 làn xe

10

ĐT 479

Điểm đầu giao đường gom cao tốc Mai Sơn - Thanh Hóa, điểm cuối ĐT 479B tại xã Lạc Vân - Nho Quan, hướng tuyến đi theo ĐT 479, ĐT 479E, ĐT 479C, ĐT 478D cũ. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 27 km

Cấp III, 4 làn xe

11

ĐT 479B

Điểm đầu giao với ĐT 477 tại xã Lạc Vân – Nho Quan, điểm cuối tại Thạch Bình - Nho Quan, hướng tuyến đi theo tuyến hiện trạng và đoạn ĐT 477 cũ. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 8,5 km

Cấp IV, 2 làn xe

12

ĐT 479C

Điểm đầu giao QL 38B tại chùa Bái Đính, điểm cuối giao ĐT 479D tại xã Kỳ Phú - Nho Quan, hướng tuyến đi theo tuyến hiện trạng hiện có trong đó có đoạn dài 1,15 km trùng với tuyến ĐT 479. Được quy hoạch với chiều dài khoảng
13,86 km

Từ cấp III, 2 làn xe

13

ĐT 479D

Điểm đầu giao QL 45 tại xã Phú Long - Nho Quan, điểm cuối giao QL 12B, ĐT 477D tại Văn Phong – Nho Quan, hướng tuyến đi theo ĐT 479D và tuyến đường Cúc Phương – Nho Quan hiện có. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 19,6 km

Từ cấp IV, 2 làn xe

14

ĐT 480 (trục Đông – Tây)

Điểm đầu tại Cồn Nổi, điểm cuối giao đường tránh TT Nho Quan. Hướng tuyến đi từ Cồn Nổi đến ĐT 481D đi trùng với dự án ĐT 482D đang được triển khai, đến cắt QL 1 tuyến đi dọc phía nam đồi Dài đến gần đường cao tốc Bắc Nam
phía Đông đi song song nối với đoạn tuyến Đông – Tây giai đoạn 1 tại nút giao vòng xuyến phường Tây Sơn - Tam Điệp. Chiều dài khoảng 66,5 km.

Đoạn từ Cồn Nổi đến đường ven biển chiều dài khoảng 12 km quy mô cấp
III, 2 - 4 làn xe.
Đoạn từ đường ven biển đến Nho Quan chiều dài khoảng 54,5 km, quy mô
cấp II, 4 - 8 làn xe

15

ĐT 480B

Điểm đầu giao ĐT 476, xã Khánh Thiện huyện Yên Khánh, điểm cuối giao QL 12B tại Yên Phong - Yên Mô, hướng tuyến đi theo hiện trạng. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 11,3 km

Từ cấp IV - III, 2 - 4 làn xe

16

ĐT 480C

Điểm đầu tại ngã ba Thông - Khánh Cư - Yên Khánh, điểm cuối giao Ql 12B tại Yên Thịnh - Yên Mô, hướng tuyến đi theo ĐT 480C, ĐT 481B hiện trạng. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 7,78 km

Từ cấp IV, 2 làn xe

17

ĐT 481

Điểm đầu giao ĐT 467 tại xã Khánh Cường - Yên Khánh, điểm cuối giao đường huyện Yên Mô tại xã Yên Lâm - Yên Mô. Hướng tuyến chạy song song với tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đoạn trong xã Khánh Trung, Khánh
Cường – Yên Khánh, đi qua các xã Khánh Nhạc, Khánh Hồng huyện Yên Khánh
sang các xã Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Lâm huyện Yên Mô đến giao với ĐT 483C. Chiều dài quy hoạch khoảng 22,5 km

Đến năm 2030 đạt cấp III, 4 làn xe, tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp II, 6 làn xe

18

ĐT 481B

Điểm đầu giao giao QL 10 tại ngã ba Thông, Khánh Cư, Yên Khánh, điểm cuối giao ĐT 481D tại xã Khánh Thành - Yên Khánh, hướng tuyến đi theo ĐT 481B, ĐT 480C, ĐT 482E hiện trạng. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 16,8 km

Từ cấp IV, 2 làn xe

19

ĐT 481D

Điểm đầu tại bến Đò mười xã Khánh Thành -huyện Yên Khánh, điểm cuối giao QL 10 tại Lai Thành - Kim Sơn, hướng tuyến đi theo ĐT 481D hiện có. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 11,2 km

Từ cấp IV, 2 làn xe

20

ĐT.482

Điểm đầu giao ĐT 476 xã Khánh Công - Yên Khánh, điểm cuối giao ĐT 482C tại xã Kim Chính - Kim Sơn, hướng cơ bản đi theo tuyến đi theo hiện trạng. Chiều dài khoảng 13 km

Từ cấp IV, 2 làn xe

21

ĐT 482B

Điểm đầu giao với Ql 10 tại xã Ân Hòa, Kim Sơn, điểm cuối giao ĐT 483C tại Yên Đồng - Yên Mô. Hướng tuyến nối từ Ql 10 cắt qua Ql 21B đến Ql.12B, đi trùng với Ql 12B đoạn qua Lai Thành – Kim Sơn và Yên Mạc – Yên Mô, kéo dài đến Ql 21B tại Yên Đồng – Yên Mô và tiếp tục kết nối với ĐT 483C tại hồ Đồng Thái. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 15,6 km

Cấp III
đồng bằng, 2 làn xe

22

ĐT 482C

Điểm đầu giao Ql.1 tại phường Nam Phong - Ninh Bình, điểm cuối giao ĐT 476 tại xã Kim Chính - Kim Sơn, hướng tuyến đi dọc theo sông Vạc. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 27,7 km

Cấp III đồng bằng, 4 làn xe

23

ĐT 482D

Điểm đầu giao QL 12B cũ tại xã Yên Mạc - Yên Mô, điểm cuối giao ĐT 481D tại xã Yên Lộc - Kim Sơn. Hướng tuyến đi qua xã Yên Lộc - Kim Sơn và xã Yên Nhân – Yên Mô. Được quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài
khoảng 6 km

Cấp IV đồng bằng, 2 làn xe. Giai đoạn 2026 – 2030 nâng cấp thành 1 đoạn tuyến của QL 12B sau cải tuyến

24

ĐT 482G

Điểm đầu giao ĐT 476 tại xã Khánh Hải - Yên Khánh, điểm cuối giao ĐT 482C tại xã Khánh Vân - Yên Khánh. Được quy hoạch là tuyến đường vành đai đô thị Yên Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài khoảng 5,5 km

Cấp III đồng bằng, 4 làn xe

25

ĐT 483

Điểm đầu tại nút giao Khánh Hòa – cao tốc Bắc Nam phía Đông, điểm cuối giao nút giao QL 10 với ĐT 481 tại xã Khánh Nhạc - Yên Khánh. Hướng tuyến trên cơ sở ĐT 483 hiện hữu, và ĐT 482E đang xây dựng, chiều dài 13,4 km

Đoạn từ ĐT 478B đến QL 10 quy mô đường cấp III 4 làn xe

26

ĐT 483B

Điểm đầu giao ĐT 483 tại xã Khánh Hòa - Yên Khánh, điểm cuối giao ĐT 480C tại xã Yên Hưng - Yên Mô. Hướng tuyến đi từ Khánh Hòa đi qua trung tậm thị trấn Yên Thịnh, tiếp tục cắt sông Lồng đến cắt với ĐT 480C. Quy hoạch
với chiều dài khoảng 10,55 km

Cấp III, 2 - 4 làn xe

27

ĐT 483C

Điểm đầu giao ĐT 478B tại Ninh Sơn - Ninh Bình, điểm cuối giao QL 10 tại xã Lai Thành - Kim Sơn. Hướng tuyến đi từ ĐT 478B đến ga đường sắt trên cao tại xã Khánh Thượng – Yên Mô xuống hồ Yên Thắng từ đó đi theo đường đê hồ Đồng Thái. Được quy hoạch với chiều dài khoảng 26,5 km

Cấp IV - III, 2 – 4 làn xe

Về việc xây dựng các tuyến đường kết nối, tỉnh dự kiến xây dựng 6 tuyến đường với chiều dài 47,7 km, quy mô tối thiểu cấp IV, hai làn xe gồm: Đoạn tuyến kết nối từ ĐT 495C (Hà Nam) đến ĐT 477D và tiếp tục kéo dài đến Ql 21C với vai trò kết nối danh thắng Tràng An, Bái Đinh với QL 1 sang phía Hà Nam; trục kết nối giữa QL 12B đến nút giao liên thông đường cao tốc Bắc Nam phía Đông với trục Đông Tây và trung tâm logistics Tam Điệp với ga đường sắt Đồng Giao phục vụ chủ yếu cho khu công nghiệp Tam Điệp I và II. 

Xây dựng đoạn tuyến kết nối QL 10 với ĐT 476 kết nối các khu dân cư dọc QL 10 và khu vực Nga Sơn – Thanh Hóa đến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng; tuyến đường song song với sông Hoành Trực nhằm hỗ trợ giao thông vận tải đường thủy trên sông Hoành Trực. 

Sau khi tuyến QL 21C hình thành đoạn tuyến ĐT 477B còn lại nối từ QL 21C đến ĐT 495B (Hà Nam) được nâng cấp đạt cấp IV đồng bộ với tuyến ĐT 495B tạo thành một trục kết nối liên thông cùng quy mô từ Hà Nam đi Ninh Bình.

Quy hoạch tuyến kết nối số 6 kết nối ĐT 479D với tuyến đường Minh Sơn - Thành Minh được quy hoạch trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình.

Bản đồ dự thảo phương án phát triển giao thông tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

 (Ảnh chụp từ dự thảo quy hoạch).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ninh Bình đề xuất quy hoạch thêm 8 tỉnh lộ