Giáo dục

Ông Vũ Thanh Mai làm Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

TH 24/05/2024 07:44

(GDTĐ) - Ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, vừa được bổ sung tham gia Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026.

Theo Quyết định số 69/QĐ-UBĐMGDĐT ngày 23/5/2024, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 ký, về việc thay đổi thành viên Ủy ban này.

ha-noi.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Vũ Thanh Mai là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ngay 29/3

Theo quyết định này, ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 – 2026, thay đồng chí Lê Hải Bình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/5/2024.

Theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014, Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

ha-noi(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với đồng chí Vũ Thanh Mai ngày 29/3

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo;

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Vũ Thanh Mai làm Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo