Quảng Trị đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phạm Quyên | 18/05/2022, 15:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 18/5, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2021-2025 với 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2025. Đại diện Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2025.

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học, cùng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT;

Động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động học tập thường xuyên, học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau, cập nhật kiến thức, kỹ năng trước yêu cầu của kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị báo cáo về công tác phối hợp giữa Hội với cơ quan, đơn vị trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2021.

Để đạt được những mục tiêu này, Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan, đơn vị ký kết triển khai nhiều nội dung phối hợp quan trọng, gồm: Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lốicủa Đảng,chính sách,pháp luật của Nhà nướcvề xây dựng XHHT; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động.

Tích cực, chủ động và sáng tạo trongthực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau để nâng cao trình độ về mọi mặt chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Phát động phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong cơ quan và khen thưởng kịp thời đối với các cá nhâncó thành tích học tập tốt, phối hợp tổ chức bình xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT;

Ngoài ra, cũng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập tại các đơn vị và duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Theo kế hoạch, định kỳ 2 năm/lần, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, luân phiên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình và đề tra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Cũng tại lễ ký kết, nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về công tác phối hợp giữa hội khuyến học với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2021 với nhiều kết quả đáng khích lệ đã đạt được.

Trong đó, nổi bật làthực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; triển khai các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng XHHT từ cơ sở; tích cực triển khai các mô hình học tập và mô hình“Công dân học tập”cũng như xây dựng quỹ khuyến học…

Bài liên quan
Công tác khuyến học, khuyến tài tạo góp phần tạo động lực mới
Sáng 25/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Trị đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập