Thanh tra Bộ GD&ĐT: Nhiều hạn chế, thiếu sót trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tại TPHCM

Đức Trí | 23/05/2022, 21:00

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có kết luận kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm 2021- 2022 tại Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ảnh minh họa)(Ảnh minh họa)

Kết luận bên cạnh nêu rõ ưu điểm đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong công tác coi thi Kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia THPT năm học 2021- 2022 tại Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể: Một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị dự thi ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh của một đội tuyển vượt quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp là Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tâm; các đơn vị tham mưu của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc Hội đồng coi thi thực hiện mở túi đề thi 2 môn Tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng vào thời điểm 7h30, trước thời gian được phép mở và phát đề cho thí sinh 25 phút là vi phạm quy định tại điểm d khoản 5 Điều 28 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh và Ban đề thi học sinh giỏi cấp quốc gai trung học phổ thông năm học 2021- 2022...

Từ những hạn chế, thiếu sót, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã đưa ra kiến nghị biện pháp xử lý:

Đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ đạo Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Đối với Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Sở (nếu có) trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia;

Việc xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc bố trí phòng thi của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu thành lập một số đội tuyển của dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quá quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; việc tham mưu xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc tham mưu bố trí phòng thi từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên về UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT trước ngày 27/5/2022.

Đối với ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của Lãnh đạo ĐH Quốc gia, các đơn vị và cá nhân tham mưu thuộc ĐH Quốc gia trong việc thành lập một số đội tuyển của dự thi của ĐH Quốc gia có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị nêu trên về Bộ GD&ĐT trước ngày 27/5/2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra Bộ GD&ĐT: Nhiều hạn chế, thiếu sót trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tại TPHCM