Bộ GD&ĐT tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

25/07/2023, 16:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/7, Vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ, trong những năm qua, Vụ GDQPAN đã quán triệt, triển khai thực hiện Luật Sĩ quan QĐNDVN trong điều kiện tình hình kinh tế - chính trị của đất nước ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; nội bộ đơn vị cơ bản ổn định, đoàn kết, thống nhất; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đơn vị yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các tệ nạn xã hội, sự tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, của Internet, mạng xã hội, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế lực lượng vũ trang... đã tác động ít nhiều đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, sĩ quan trong đơn vị.

Với tính chất công việc đa dạng, đặc thù, có sự song trùng lãnh đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ với yêu cầu chất lượng ngày càng cao, hậu phương gia đình nhiều đồng chí cán bộ, quân nhân còn gặp nhiều khó khăn..., song cấp ủy, lãnh đạo Vụ GDQPAN đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Sĩ quan chặt chẽ, nghiêm túc.

Cụ thể, đơn vị đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của trên, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ trong đơn vị, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, thông qua giáo dục các chuyên đề, đã kết hợp với việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của trên liên quan đến các nội dung mới về Luật Sĩ quan QĐNDVN, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, các chính sách mới ban hành.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản đã góp phần giáo dục cho sĩ quan, QNCN có nhận thức đầy đủ về Luật Sĩ quan, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cấp ủy, Chi bộ Vụ GDQPAN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan QĐNDVN. Chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Sĩ quan nghiêm túc, chặt chẽ, đặc biệt những điểm mới trong Luật Sĩ quan QĐNDVN (sửa đổi bổ sung năm 2008, 2014) đến mọi quân nhân trong đơn vị.

Đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và thân nhân quân nhân đúng quy định. Thực hiện dân chủ, công khai trong nhận xét, đánh giá, đề nghị luân chuyển, cử đi học đối với cán bộ, sĩ quan đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chế độ, chính sách quy định.

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, đất ở, điều kiện làm việc của cán bộ, sĩ quan hiện nay còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo sự thống nhất, công bằng trong thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhất là những sĩ quan thực hiện nhiệm vụ xa nhà ở địa bàn khó khăn, cán bộ, sĩ quan trẻ.

Cùng với đó là những bất cập trong việc nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn đối với cán bộ, sĩ quan giữ chức vụ trợ lý cơ quan ở các cấp, sĩ quan biệt phái giữ chức vụ chuyên viên ở các bộ, ngành ngoài quân đội.

Để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Vụ GDQPAN, Bộ GD&ĐT đề xuất ban hành mới Luật Sĩ quan QĐNDVN thay thế Luật năm 1999 để đánh giá toàn diện sự tác động của chính sách mới đến đối tượng điều chỉnh của Luật sĩ quan.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang, xem xét thực hiện chế độ phụ cấp nhà ở được tính vào lương đối với cán bộ, sĩ quan chưa được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD&ĐT tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam