Chương trình Xóa mù chữ phù hợp Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Lan Anh | 04/03/2022, 16:31

Chương trình Xóa mù chữ vừa được ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất cho người học, cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi các Sở GD&ĐT và các đơn vị, trường học hướng dẫn thực hiện Chương trình Xóa mù chữ (XMC), giúp triển khai thực hiện Chương trình Xóa mù chữ hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Chương trình XMC gồm 5 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Tổng thời lượng là 1.954 tiết và được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Gồm 3 môn học (Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội); tổng thời lượng là 1.005 tiết; chia 3 kỳ học (kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3). Giai đoạn 2: Gồm 4 môn học (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý); tổng thời lượng là 949 tiết; chia 2 kỳ học (kỳ 4, kỳ 5). Kỳ 5 có các chuyên đề học tập tự chọn, nằm trong tổng thời lượng của môn học.

Môn Tin học và Công nghệ được tích hợp vào môn Khoa học, gồm 110 tiết Khoa học, 50 tiết Công nghệ và 40 tiết Tin học. Nội dung về Tin học chỉ thiết kế dưới dạng các chuyên đề học tập (8 chuyên đề), không có chuyên đề học tập tự chọn.

Các chuyên đề học tập thực hiện ở kỳ 5 của Chương trình. Mỗi môn học của giai đoạn 2 thiết kế từ 3-5 chuyên đề học tập. Thời lượng mỗi chuyên đề học tập tương đương từ 5-10 tiết học (tùy theo đặc thù môn học). Các chuyên đề trong mỗi môn học có số tiết như nhau.

Học viên bắt buộc chọn 2 chuyên đề/môn học theo nhu cầu. Thời lượng của 2 chuyên đề học tập bắt buộc này nằm trong tổng thời lượng của môn học. Mỗi chuyên đề học tập quy định tối thiểu 50% thời lượng dành cho học viên tự học.

Các chuyên đề học tập về Khoa học và Công nghệ, quy định thời lượng 10 tiết/ chuyên đề, thiết kế tối thiểu mỗi nội dung/ chủ đề 4 chuyên đề học tập để học viên lựa chọn.

Về việc tổ chức dạy học XMC: Đối với các lớp học XMC (lớp 1, 2, 3) và các lớp học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) tuyển sinh trước thời điểm 11/1/2022: Thực hiện dạy học theo Chương trình XMC và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đối với các lớp học XMC tuyển sinh sau thời điểm 11/1/2022: Tổ chức dạy học XMC theo hình thức vừa làm vừa học. Tùy theo tình hình của địa phương và điều kiện của người học để tổ chức theo lớp, nhóm hoặc cá nhân; thời gian học có thể liên tục (từ 2-5 buổi/tuần và từ 3-5 tiết/buổi), có thể gián đoạn. Thời gian thực hiện và hoàn thành Chương trình XMC ở mỗi kỳ học, giai đoạn quy định theo số tiết học. Mỗi tiết học tương đương 35 phút.

Căn cứ yêu cầu cần đạt của Chương trình XMC, người được giao nhiệm vụ dạy các lớp XMC chủ động xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết đối với các môn học linh hoạt, phù hợp với đối tượng học viên và điều kiện thực tế địa phương, trình Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức lớp học XMC phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Đối với Tin học, chỉ thực hiện trên lớp ở những nơi có điều kiện tổ chức được (có máy tính và giáo viên). Những nơi có điều kiện tổ chức dạy Tin học, yêu cầu dạy đủ thời lượng quy định 40 tiết, đồng thời học viên được lựa chọn 2 chuyên đề học tập bắt buộc trong nội dung/chủ đề Khoa học và Công nghệ.

Những nơi không có điều kiện tổ chức dạy Tin học thì không thực hiện các chuyên đề học tập Tin học, nhưng phải chọn thêm 2 chuyên đề Khoa học và 2 chuyên đề Công nghệ để bù đủ thời lượng 40 tiết của Tin học. Ngoài ra, học viên vẫn phải lựa chọn thêm 2 chuyên đề bắt buộc trong các chuyên đề còn lại của Khoa học và Công nghệ để đảm bảo đủ thời lượng 200 tiết theo quy định của môn Khoa học.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Xóa mù chữ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 và thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục khi biết chữ. Thông tư này áp dụng đối với các lớp xóa mù chữ tuyển sinh từ ngày 11/1/2022

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương trình Xóa mù chữ phù hợp Chương trình Giáo dục phổ thông mới