Dự kiến mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2023

Minh Phong | 03/03/2023, 10:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ GD&ĐT đã có dự thảo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023. 

Theo dự thảo, mốc thời gian gần nhất là ngày 31/3, sở GD&ĐT hoàn thiện việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên.

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ ngày 25/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Trước 17 giờ 00 ngày 14/8, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ 00 ngày 30/8, thí sinh Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Dưới đây là dự thảo kế hoạch tuyển sinh chung

TT

Nội dung triển khai

Tổ chức, cá nhân thực hiện

Tổ chức, cá nhân phối hợp

Thời gian

thực hiện

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1

Ban hành và công khai quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT.

CSĐT

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Trước khi công bố Đề án tuyển sinh

2

Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước ít nhất 30 ngày khi thí sinh đăng ký dự tuyển

3

Hoàn thành việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 31/3/2023

4

Hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Cục CNTT

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/3/2023

5

Hoàn thành tập huấn quy chế, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

CSĐT;

Sở GDĐT

Ngày 15/6/2023

6

Hoàn thành chạy thử, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

CSĐT

Ngày 15/6/2023

7

Hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang Nghiệp vụ)

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 15/6/2023

8

Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống

Thí sinh;

Sở GDĐT;

Điểm tiếp nhận

Cục CNTT

Từ ngày 30/5 đến

17 giờ 00

ngày 20/6/2023

9

Hoàn thành việc tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương

Sở GDĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Ngày 30/6/2023

10

Tổ chức chạy thử thực hành việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống

Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT; Sở GDĐT

Từ ngày 1/7 đến

ngày 4/7/2023

11

Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên của thí sinh.

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

12

Hoàn thành cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, độc lập, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) kết quả thi các môn năng khiếu.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

13

Hoàn thành việc chạy thử, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Ngày 30/7/2023

14

Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

CSĐT;

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận;

Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến ngày 30/10/2023

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG
1

Hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT

Thí sinh;

CSĐT

Vụ GDĐH; Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 30/6/2023

2

Hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống

CSĐT

Thí sinh;

Sở GDĐT

Ngày 05/7/2023

3

Hoàn thành xét tuyển thẳng. Xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).

Thí sinh; CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 05/7 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM
1

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống.

CSĐT

Thí sinh;

Sở GDĐT

17 giờ 00 ngày 04/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG
1

Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Sở GDĐT; Thí sinh

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 5/7 đến ngày 11/7/2023

2

Đăng ký, điều chỉnh NV xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Thí sinh; CSĐT;

Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 5/7 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2023

3

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ GDĐT

Các đơn vị chức năng của Bộ; CSĐT

Ngày 20/7/2023

4

Hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 22/7/2023

5

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Cục CNTT;

Thí sinh; Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống

Vụ GDĐH

Từ ngày 26/7 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG
1

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).

- Tổ chức xét tuyển.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

2

Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Vụ GDĐH; Cục CNTT

CSĐT

Từ 9/8 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2023

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1

Hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 14/8/2023

2

Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Thí sinh

CSĐT;

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

17 giờ 00 ngày 30/8/2023

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG
1

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ ngày 01/9/2023

2

Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

CSĐT

Vụ GDĐH;

Cục CNTT

Từ tháng 10 đến tháng 12/2023

VIII

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH
1

Hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

CSĐT

Vụ GDĐH

Ngày 31/12/2023

Bài liên quan
Hoàn thiện các phương thức tuyển sinh đại học năm 2024 theo hướng đơn giản hóa
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Theo đó, Bộ yêu cầu hoàn thiện các phương thức tuyển sinh đại học năm 2024 theo hướng đơn giản hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự kiến mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2023