Hà Nội xây dựng phương án chuyển đổi môn học lựa chọn

16/01/2023, 17:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chức sơ kết học kỳ năm học 2022-2023 cấp THPT. Sở yêu cầu xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu chuyển đổi môn học lựa chọn cho HS lớp 10 lên lớp 11.

Tại hội nghị, ông Lê Hồng Vũ - Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông - đã nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2022-2023:

Thứ nhất, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10; tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 11 và lớp 12:

Rà soát, bố trí thời gian dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường, bảo đảm hoàn thành chương trình theo đúng khung thời gian năm học.

Xem xét đánh giá hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm đúng, đủ các nội dung hoạt động của chương trình, linh hoạt trong thực hiện với nhiều hình thức.

Thực hiện chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng các nội dung, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi/tuần).

chuyen doi mon hoc anh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vietnamnet.

Thứ hai, nâng cao chất lượng dạy học trên cơ sở phát huy hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học. Theo đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chuyên môn theo hướng tập trung xây dựng những tiết dạy minh họa ứng dụng hiệu quả nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá phải linh hoạt, thực tế, tránh rập khuôn, hình thức, áp dụng máy móc.

Thứ ba, phát huy hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá: thực hiện đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Phối hợp giữa các đơn vị trong cụm, đơn vị liên kết xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.

Thứ tư, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: làm tốt công tác định hướng, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, trong đó đặc biệt quan tâm đến định hướng lựa chọn các môn thi tốt nghiệp; xây dựng và triển khai sớm kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12. Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 theo ma trận đề, bảo đảm vừa mang tính động viên vừa tạo động lực thúc đẩy học sinh.

Thứ năm, tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn bị cho năm học 2023-2024: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên, hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023. Khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.

Thứ sáu, đảm an toàn trường học; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học: tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Thứ bảy, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm". Xây dựng, tổ chức, vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các mô hình giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.

Thứ tám, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng nề nếp kỷ cương, công bằng, dân chủ: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, gắn kiểm tra với điều chỉnh, động viên, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị.

Thứ chín, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023-2024: đánh giá kết quả thực hiện chương trình giáo dục 2018 đối với lớp 10, đặc biệt là kết quả tổ chức các tổ hợp môn học lựa chọn, cụm chuyên đề lựa chọn. Phối hợp với phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; các trường THCS trên địa bàn tiến hành khảo sát nhu cầu học tập của học sinh lớp 9 để có thêm căn cứ chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Xây dựng phương án đáp ứng nhu cầu chuyển đổi môn học lựa chọn cho học sinh khối 10 lên 11 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Rà soát, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho năm học mới 2022-2023.

Thứ mười, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội xây dựng phương án chuyển đổi môn học lựa chọn