Lấy ý kiến 2 Đề án phát triển giáo dục mầm non

23/09/2022, 12:56

x110;ề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” (Đề án) với mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, hải đảo.

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn - Ảnh 1.

Bảo đảm hầu hết trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở mọi vùng, miền đều được đến lớp

Lấy ý kiến Đề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030”

Đề án cũng nhằm tăng cường cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng trên cơ sở bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học. Bảo đảm công bằng trong giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền, phát triển kinh tế, xã hội.

Mục tiêu của Đề ánhướngđến đối tượng là trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên và các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn; các đối tượng vùng biên giới, hải đảo, miền núi, dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đến 2025, 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn ra lớp

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn ra lớp.

Trong đó, 30% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi; khoảng 50% và đến năm 2030, trên 80% các tỉnh có trẻ em người dân tộc thiểu số xây dựng triển khai nhân rộng mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ;

Đến năm 2030, có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn ra lớp.

Trong đó, 60% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi.

Hàng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền và đặc điểm riêng của trẻ.

Bảo đảm hầu hết trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở mọi vùng, miền đều được đến lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang lấy ý kiến đối với Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giai đoạn 2023-2030”.

Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giai đoạn 2023-2030” đặt ra các mục tiêu chung là nâng cao tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được tiếp cận giáo dục mầm non, bảo đảm hầu hết trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ở mọi vùng, miền đều được đến lớp để thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục mầm non.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu cụ thể là đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non để được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non đạt 95% vào năm 2025, đạt 97% vào năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2025 có 100% trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non được học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục mầm non, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1.

50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mức độ I trở lên vào năm 2025

Đối với đội ngũ giáo viên, phấn đấu đến năm 2025, có đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định.

Tỷ lệ giáo viên có trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên đạt 90% vào năm 2025, đạt 100 % vào năm 2030.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên: 85% vào năm 2025, 90% vào năm 2030.

Về phòng học, bảo đảm tỷ lệ 1 phòng/1 lớp mẫu giáo vào năm 2025. Tỷ lệ phòng học kiên cố: đạt 90% vào năm 2030.

Bên cạnh đó,trang bị đủ bộ đồ chơi ngoài trời và bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định cho các lớp mẫu giáo vào năm 2025.

Về trường đạt chuẩn quốc gia: Có 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mức độ I trở lên vào năm 2025, có 60% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mức độ I trở lên vào năm 2030.

Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giai đoạn 2023-2030” đã đưa ra các gỉai pháp để thực hiện là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

Quan tâm đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc triển khai chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo.

Cần phải huy động các nguồn lực xã hội

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GDĐT Nguyễn Bá Minhcho rằng, việc xây dựng hai đề án trên là rất cần thiết để tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phổ cập và duy trì chất lượng giáo dục mầm non. Thực hiện hai đề án sẽ từng bước củng cố mạng lưới trường, lớp mầm non; tăng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ở mọi vùng, miền được tiếp cận giáo dục.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh, Luật Giáo dục đã khẳng định, Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, ngôn ngữ và thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện được hai đề án trên cần phải huy động các nguồn lực xã hội một cách hợp lý và cần có tính kết nối các nguồn lực một cách tốt nhất. Đồng thời, cần phải đẩy mạnh côngtáctruyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội, các bộ, ngành và các địa phương cần nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình một cách tổng thể.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy ý kiến 2 Đề án phát triển giáo dục mầm non