Lý luận giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới

Hà An | 26/04/2023, 18:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT phối hợp với Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học về lý luận giáo dục.

Hội thảo với chủ đề “Lý luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, nhằm đánh giá thực trạng nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong những năm qua.

Đồng thời, cập nhật và dự báo hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Lý luận giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới ảnh 1

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo chỉ rõ: Giáo dục quốc phòng, an ninh là tổng thể những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, trang bị kiến thức và rèn luyện khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần trực tiếp tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đòi hỏi tất yếu phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về đường lối cách mạng và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng, an ninh.

Lý luận giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới ảnh 2
PGS.TS Nguyễn Tiến Trung, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT báo cáo tại Hội thảo.

Hội thảo đã tiếp nhận gần 70 bài tham luận đến từ các lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng như:

Lý luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; vai trò của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay;

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên hiện nay; giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Lý luận giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo.

Các tham luận đã khẳng định vai trò của giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chính trị để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa, môn học duy nhất được luật định trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị, hành chính và đoàn thể.

Do đó, giáo dục quốc phòng, an ninh còn hướng tới mục tiêu giúp cho nhân dân có khả năng làm chủ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh của đất nước, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng khẳng định: Các bài viết trong Kỷ yếu hội thảo và các tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung làm rõ chủ đề của hội thảo. Qua đó, khẳng định vai trò của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sẽ tác động đến các yếu tố của giáo dục quốc phòng, an ninh là tất yếu khách quan. Chính vì thế cần có các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới. - Trung tướng Nguyễn Văn Bạo

Bài liên quan
Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh tăng học phí đại học
Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh tăng học phí năm học 2023-2024 với bậc đại học.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý luận giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới