Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm

Lan Anh | 24/03/2022, 15:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh sinh viên. Ảnh internetTuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh sinh viên. Ảnh internet

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành Giáo dục các cấp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm (PCMD) cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCMD trong ngành Giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCMD trong ngành Giáo dục.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu 100 % các trường THPT, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên trang thông tin của nhà trường ít nhất một tháng một lần.

Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% học sinh và sinh viên được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về PCMD và được duy trì thường xuyên; 100% các trường THPT, các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm với nhiệm vụ năm học và các hoạt động của nhà trường. Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% cán bộ, giáo viên cốt cán được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về PCMD;

Để thực hiện những chỉ tiêu trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết và tăng thời lượng tuyên truyền về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm trên các trang thông tin.

Đổi mới cách thức, nội dung công tác tuyên truyền theo hướng sinh động để thu hút học sinh, sinh viên, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đối với HSSV về PCMD; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Bộ GD&ĐT giao Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết của ngành tại địa phương và phân công nhiệm vụ để thực hiện công tác PCMD đến năm 2025; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
Bài liên quan
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh nói 'không' với thuốc lá
Tại Trường THPT Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm nói không với thuốc lá được trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm