Thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Sẵn sàng trước giờ khai cuộc

Đức Trí | 23/06/2022, 10:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thanh/kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT được xem như “cánh cửa” để phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực. Trước giờ “G” đã ghi nhận sự chuẩn bị tích cực từ các địa phương với công tác thanh/kiểm tra.

Công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được triển khai  nghiêm túc. Công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được triển khai nghiêm túc.

Đảm bảo nhân sự các khâu Kỳ thi

Ông Đào Văn Minh, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin: Hải Phòng thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi, tất cả các đơn vị dự kiến đặt Điểm thi, khu vực dự kiến in sao đề thi;

Thành lập 1 đoàn gồm Trưởng đoàn, thư ký và các Tổ thanh tra làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi. Mỗi tổ thanh tra tại một Điểm thi, số lượng thành viên mỗi tổ tùy thuộc số phòng thi tại điểm thi nhưng sẽ bảo đảm có ít nhất 2 người/Điểm thi.

Cùng đó sẽ có 1 Đoàn thanh tra công tác chấm thi đối với Hội đồng thi, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm và các ban liên quan đến công tác chấm thi. Bảo đảm Đoàn thanh tra có đủ số thành viên để thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các khu vực làm phách, Ban chấm thi tự luận (1 thành viên thanh tra Ban làm phách bài thi tự luận nếu đánh phách 1 vòng hoặc 2 thành viên thanh tra Ban làm phách, mỗi vòng 1 người nếu đánh phách 2 vòng); tại Ban Chấm thi tự luận bảo đảm mỗi thành viên thanh tra từ 2 đến 3 phòng chấm thi tùy theo phương án bố trí các phòng chấm thi; tại Ban Chấm thi trắc nghiệm cũng bảo đảm có ít nhất 1 thành viên trong một “dây” xử lý bài thi trắc nghiệm…

Ngoài ra cũng sẽ thành lập 1 đoàn thanh tra công tác phúc khảo; xét công nhận tốt nghiệp; Lập Tổ trực thanh tra thi tại sở GD&ĐT ít nhất 3 thành viên để theo dõi, nắm thông tin về hoạt động thanh tra/kiểm tra thi; chuẩn bị lực lượng để kịp thời thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý những tình huống bất thường nếu có; báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời theo quy định…

Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng thành lập đoàn thanh tra công tác tổ chức coi thi với khoảng 140 cán bộ Sở GD&ĐT (trong đó 134 người chính thức và 6 dự phòng); 3 cán bộ Thanh tra tỉnh; 2 tổ thanh tra lưu động và các Tổ thanh tra thực tiếp, toàn thời gian diễn ra công tác coi thi tại một điểm thi; số lượng cán bộ thanh tra tối thiểu tại 1 Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc từ 15 đến 24 phòng thi bố trí 3 cán bộ, từ 25 đến 34 phòng thi bố trí 4 cán bộ, từ 35 đến 44 bố trí 5 cán bộ.

Ngoài tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi thì công tác thanh tra sẽ diễn ra ở tất cả các khâu như: Coi thi; Chấm thi tại các khu vực/khâu (làm phách, chấm thi tự luận và trắc nghiệm, xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi); Phúc khảo bài thi; Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, chỉ tính riêng phục vụ thanh tra công tác coi thi cũng lập 1 Đoàn với 65 người trong đó thành phần gồm Lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra viên Sở GD&ĐT. Trong đó 57 thành viên sẽ được bố trí vào 23 Tổ thanh tra, thanh tra tại 23 Điểm thi chnsh thức; mỗi tổ từ 2-4 người. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 6/7 đến hết ngày 8/7 và ngày 9/7 nếu tổ chức thi dự phòng.

Tại Đắk Lắk, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ trực tiếp giám sát hoạt động của thanh tra Kỳ thi với các nội dung giám sát theo quy định tại Thông tư 06 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Thời gian giám sát từ ngày các đoàn thanh tra làm việc đến khi kết thúc hoạt động thanh tra.

Theo kế hoạch thanh/kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Sở GD&ĐT Tây Ninh, bên cạnh thanh tra các khâu của kỳ thi thì ngay từ khâu chuẩn bị thi sẽ tiến hành kiểm tra việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi thí sinh, danh sách thí sinh các phòng thi… đến phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các tình huống bất thường khác.

Thanh/kiểm tra sẽ tiến hành ở các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Việc kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện của đơn vị hoặc Điểm thi cũng sẽ tập trung vào: Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi, khóa và giấy niêm phong, băng keo trong suốt; các loại biên bản cho công tác coi thi (niêm phong, mở niêm phong, xử lý thí sinh, cán bộ tham gia coi thi và cá nhân liên quan vi phạm Quy chế thi …); điện thoại cố định có loa ngoài Sp-phone; camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động; danh sách cán bộ công an, bảo vệ, y tế, phục vụ.

Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực in sao đề thi trước khi hoạt động, trong khi hoạt động; phương án và tổ chức vận chuyển, bàn giao đề thi.

Có thể thấy công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trước thời điểm diễn ra đang sát gần, các địa phương đã lên phương án và chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng. Điều đó không chỉ cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm, khoa học khẩn chương mà các địa phương đang đặc biệt hướng về một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cho 1 kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Theo ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, mục đích của công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đó là kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức thi; đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, đúng Quy chế thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Cùng đó phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những nội dung chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách liên quan đến Kỳ thi.

Do đó công tác thanh kiểm tra được Sở GD&ĐT Tuyên Quang đặt ra yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật về thanh tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức thanh tra các khâu của Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, khách quan và tuân thủ theo quy định pháp luật. Đặc biệt, không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Thanh/kiểm tra để đảm bảo Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Sở GD&ĐT trong hoạt động thanh tra Kỳ thi. Tổ chức hoạt động thanh tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Với mục đích phòng ngừa trên nguyên tắc bảo đảm tính độc lập của hoạt động thanh tra, không bỏ sót, không tạo kẽ hở, khoảng trống, không bị động; hạn chế tối đa việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Lào Cai trao đổi: Công tác thanh /kiểm tra tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được Sở đặt ra yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, công bằng, khách quan theo quy định... Do đó, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, yêu cầu Sở đã quy định rất rõ về điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra, kiểm tra thi.

Cụ thể như với cán bộ làm công tác thanh/kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm; liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục và đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá.

Những trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra thi cũng được quy định kĩ càng: Là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra tại Hội đồng thi nơi có người thân dự thi...

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Ninh Bình, ông Phan Việt Dũng cũng khẳng định: Sau vòng tập huấn tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác thanh/kiểm tra tại Kỳ thi nếu không đảm bảo các yêu cầu của bài "sát hạch" sẽ kiên quyết không bố trí làm nhiệm vụ. Do đó, không chỉ đòi hỏi nhân sự làm công việc này tự ý thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải tham gia tập huấn nghiêm túc nhất.

Bài liên quan
Bình Dương thanh tra các dự án bất động sản bị khiếu nại
Năm nay, Thanh tra tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cũng như tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đơn vị còn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành tham mưu giải quyết, ổn định tình hình đối với vụ việc các hộ dân khiếu nại, tố cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Sẵn sàng trước giờ khai cuộc