Tổng kết công tác xây dựng phát triển đội ngũ trí thức

Minh Phong | 14/10/2022, 15:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức.

Nguồn lực đặc biệt quan trọng

Chiều 14/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27–NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 27) về xây dựng phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Năm 2008, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Với mục tiêu sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào những năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn. Cùng với đó, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc; đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đưa ra Nghị quyết Trung ương 7 “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27).

Năm 2019, Ban Bí thư ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019) với 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh đồng bộ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức đối với xã hội. Đồng thời thúc đẩy, tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ trong khu vực doanh nghiệp; gắn đào tạo đại học và sau đại học với nghiên cứu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

Thứ tư, kiện toàn, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ năm, xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030. Có chính sách khuyến khích cán bộ khoa học, trí thức học tập, làm việc tại các tổ chức quốc tế, cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại học, doanh nghiệp ở nước ngoài. Triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng kết công tác xây dựng phát triển đội ngũ trí thức  ảnh 1

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năng lực nội sinh

Theo Thứ trưởng, giáo dục có tầm quan trọng, là động lực của phát triển kinh tế xã hội, là năng lực nội sinh nâng cao trình độ dân trí, khoa học và công nghệ của đất nước.

Đội ngũ trí thức giáo dục đại học là những “máy cái” tạo nên sự phát triển và tăng trưởng của đội ngũ trí thức trên toàn quốc. Phát triển đội ngũ trí thức ngành giáo dục luôn được đặt ra hàng đầu trong công cuộc phát triển đội ngũ trí thức chung.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, cơ chế chính sách phát triển đội ngũ trí thức trên toàn quốc, hơn 14 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã đưa ra các cơ chế chính sách đặc thù cho việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ trí thức ngành.

Qua đó, phát huy năng lực trong việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm sự hội nhập quốc tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, bên cạnh nhiều kết quả đã đạt được, việc phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục cũng gặp một một số hạn chế, bất cập. Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tập trung phát biểu trọng tâm, trao đổi thảo luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, nhìn nhận một cách khách quan để cùng nhau xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ngành Giáo dục cũng như Việt Nam trong thời kỳ tới.

Bài liên quan
Cần định hướng phát triển đội ngũ trí thức trong lĩnh vực NCKH
Chỉ có khuyến khích, tạo điều kiện cho các giảng viên thì mới có sự đóng góp nhiều hơn cho nghiên cứu khoa học (NCKH)...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết công tác xây dựng phát triển đội ngũ trí thức