trạng me đè trạng ngọt

Bảng nhãn Việt Nam (Kỳ 6): Hứa Tam Tỉnh trượt Trạng nguyên vì xấu!
một năm trước Tinh hoa
Hứa Tam Tỉnh có bài thi tốt hơn, dự kiến lấy đỗ Trạng nguyên, Nguyễn Giản Thanh đỗ Bảng nhãn. Thế nhưng vì dung mạo xấu mà mọi chuyện đảo lộn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO