Bộ GD&ĐT hướng dẫn tăng cường cơ sở vật chất trường học

Hải Bình | 03/04/2023, 14:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng, nhà công vụ cho cơ sở giáo dục tại các huyện miền núi.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục, theo phân cấp của Chính phủ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp, được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 105 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giao tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, cụ thể mức vốn cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã phê duyệt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương bao gồm: Tổng số vốn ngân sách địa phương, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương từng dự án của địa phương.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung:

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; bảo đảm tối thiểu 20% chi ngân sách địa phương cho giáo dục đào tạo; thực hiện phân bổ và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; khuyến khích, huy động mọi nguồn lực, các nguồn vốn trong dân cư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Bộ GD&ĐT đã có các cuộc làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thiếu đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, đồng thời đang dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tới các địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các tỉnh còn khó khăn. Mục đích để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD&ĐT hướng dẫn tăng cường cơ sở vật chất trường học