Bố trí kinh phí hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm

Hải Bình | 02/03/2023, 07:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Việc xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đã được quy định cụ thể.

Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị xem xét, hướng dẫn nguồn kinh phí và việc lập dự toán đối với việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng đấu thầu) để thuận lợi trong tham mưu, thực hiện.

Lý do: Hiện nay, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm quy định: Kinh phí hỗ trợ đóng học phí học tập đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và sinh viên sư phạm theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu) đều do ngân sách Nhà nước chi trả và được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm (quy định tại Điều 5 của Nghị định).

Tuy nhiên, Nghị định lại chưa quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc chi trả đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; chưa quy định cụ thể việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan để thẩm định, giao dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó tại Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022, Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và các văn bản của Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán kinh phí đối với nội dung này.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại Điều 5 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (Nghị định 116) quy định cụ thể như sau:

Lập dự toán: Cơ sở đào tạo giáo viên lập dự toán kinh phí chi trả chế độ cho sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu) và gửi cơ quan cấp trên tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính bố trí dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (điểm b khoản 1 Điều 5). Định mức xây dựng dự toán theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116.

Bố trí dự toán: Đối với kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm trong chỉ tiêu Bộ GD&ĐT thông báo nhưng không thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, được bố trí trong dự toán hằng năm của cơ sở đào tạo giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (điểm b khoản 2 Điều 5).

Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm tại Nghị định 116 thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện (khoản 3 Điều 5).

Chi trả kinh phí: Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng (điểm c khoản 2 Điều 5).

Như vậy, tại Điều 5 Nghị định 116 đã quy định cụ thể việc xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm.

Bài liên quan
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 90 triệu đồng/năm
Ngày 1/6, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh, mức học phí các chương trình đào tạo năm học tới dao động 23-90 triệu đồng/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bố trí kinh phí hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm