Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX

19/05/2023, 15:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/5, Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tổ chức, kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về phía lãnh đạo Báo Giáo dục & Thời đại có ông Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; bà Dương Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập – Chủ tịch Công đoàn.

Bắt nhịp với nhiệm vụ làm báo 4.0

Đại hội Báo Giáo dục & Thời đại lần thứ IX đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu khai mạc, bà Dương Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập – Chủ tịch Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại – nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ và đoàn viên Công đoàn Báo.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Báo Giáo dục & Thời đại đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ thực hiện Đề án phát triển giai đoạn 2023 - 2033; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn, quản lý, bắt nhịp với nhiệm vụ làm báo 4.0 và xu thế phát triển báo chí hiện đại trong nước và thế giới;

Đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đặc biệt, Đại hội càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX ảnh 1

Các đại biểu và đoàn viên công đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhất trí với bản báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Báo đã đạt được nhiều kết quả, thể hiện ở một số nội dung như: Công tác tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy cơ quan.

Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; luôn quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Với những kết quả đạt được, hơn 5 năm qua, Công đoàn Báo liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Công đoàn cấp trên tặng nhiều Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn các cấp.

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX ảnh 2

Ông Triệu Ngọc Lâm đề nghị Ban Chấp hành khóa mới triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Triệu Ngọc Lâm đề nghị Ban Chấp hành khóa mới triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 5 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chính sách pháp luật Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp… bằng nhiều hình thức. Chú trọng công tác xây dựng khối đoàn kết trong từng công đoàn viên và công đoàn bộ phận.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời phát triển Báo ngày càng lớn mạnh.

Công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên; tổ chức cho cán bộ viên chức, người lao động giúp đỡ nhau trong công việc; cải tiến lề lối làm việc; nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua thông qua đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp.

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX ảnh 3

Bà Dương Thị Thanh Hương phát biểu tại Đại hội nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ và đoàn viên Công đoàn Báo.

Thiết thực và hiệu quả

Hoạt động của Công đoàn Báo ngày càng thiết thực, đổi mới, linh hoạt, nhạy bén, ứng phó kịp thời với tình hình thực tiễn, đặc biệt là khi có các vấn đề phát sinh như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài… gây ảnh hưởng, khó khăn cho VCNLĐ trong cơ quan; các hoạt động đều hướng về VCNLĐ, chăm lo, bảo vệ, hỗ trợ kịp thời cho VCNLĐ. Các hoạt động công đoàn đã có tác động tích cực tới VCNLĐ và sự đồng thuận trong cơ quan.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Đảng ủy, chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ công đoàn và đoàn viên.

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại đã quan tâm, triển khai hoạt động công đoàn với các nội dung thiết thực và giải pháp hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về đoàn viên; tạo nhiều đột phá mang tính quyết định ở các thời điểm cụ thể; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa.

Công đoàn Báo đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cụ thể hóa, sát với tình hình thực tiễn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra; tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn đổi mới.

Công đoàn Báo đã hoàn thành tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động (VCNLĐ). Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho VCNLĐ được tập trung thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu của VCNLĐ trong cơ quan như: Bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín VCNLĐ khi bị xâm phạm; triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; hỗ trợ kịp thời cho VCNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thiết thực cho VCNLĐ; chú trọng các hoạt động tôn vinh VCNLĐ tiêu biểu...

Công tác tuyên truyền, giáo dục có chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự đồng thuận trong cơ quan đối với chủ trương đổi mới của ngành. Công đoàn đã chủ động tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ VCNLĐ; phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; chủ động phối hợp và tham gia cùng chính quyền trong các hoạt động, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được đổi mới, vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở được nâng lên; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; bồi dưỡng, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng; công tác kiểm tra giám sát được triển khai nghiêm túc; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính công đoàn.

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sự kiện chính trị quan trọng

Theo bà Dương Thị Thanh Hương, thành công của Đại hội trước hết là do tập thể Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã có những bước chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên trong toàn cơ quan, sự tham gia nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội; đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Báo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ Đại hội này chúng ta cần tập trung thực hiện và tiếp tục triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đòi hỏi Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới phải đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, với các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng Báo Giáo dục & Thời đại vững mạnh về mọi mặt. Góp phần thực hiện thành công sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu phát triển Báo Giáo dục & Thời đại trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả của Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá, kiểm đếm những nội dung đã quyết nghị tại nhiệm kỳ trước. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Gợi mở một số vấn đề, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại cần nhận thức sâu sắc hơn nữa bối cảnh thực tiễn, về tình hình, nhiệm vụ của công đoàn để tiếp tục đổi mới, tư duy và hành động.

Công đoàn Báo cần thực hiện nhiệm vụ có tính chất trọng tâm, bảo vệ chăm lo thiết thực cho người lao động cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe. Đồng thời tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho phóng viên, biên tập viên.

Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX ảnh 5

Ông Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tổ chức, kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam (thứ ba từ trái qua phải) và ông Triệu Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập (thứ ba từ phải qua trái) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mặt khác, Công đoàn Báo tiếp tục chủ động, thực hiện tốt dân chủ trong cơ quan. Trên tinh thần đó, giải đáp thỏa đáng tâm tư, vướng mắc của công đoàn viên. Muốn vậy, cần quan tâm đến đối thoại với người viên chức, người lao động.

Công đoàn Báo tiếp tục đồng hành với hoạt động chuyên môn, để ngày càng nâng cao vị thế tờ báo, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT, diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục.

“Tôi tin tưởng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Công đoàn Giáo dục Việt Nam” – bà Nguyễn Thị Bích Hợp bày tỏ.

Đại hội Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% đoàn viên được tiếp nhận thông tin và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương lớn của ngành, quy định của cơ quan, nghị quyết của Công đoàn;

- Không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội;

- Hằng năm, đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- 100% VCNLĐ được vận động tham gia tổ chức công đoàn;

- 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ;

- 100% đoàn viên tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động;

- 95% đoàn viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 80% đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- 100% đoàn viên thực hiện tốt các quy chế của cơ quan;

- 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở;

- Có ít nhất 10 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức Đại hội lần thứ IX