Hà Nam đề xuất kéo dài ba đường tỉnh, xây nhiều cầu vượt sông

01/08/2023, 14:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hà Nam đề xuất phương án phát triển hệ thống đường tỉnh và một số các công trình trọng yếu trên địa bàn. Trong đó, ba tuyến đường tỉnh được kéo dài với tổng chiều dài 78,98 km; nhiều cầu xây mới tại TP Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng,...

Theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này đề xuất duy tu, bảo trì, nâng cao điều kiện khai thác đảm bảo an toàn giao thông ba tuyến đường tỉnh (ĐT) đã đạt cấp II, III, IV đồng bằng trong giai đoạn 2021 - 2030, gồm: ĐT 491, ĐT 494B, ĐT 499.

Về hệ thống đường bên, đường song hành, dải cây xanh, vỉa hè, Hà Nam thực hiện đầu tư theo mặt cắt quy hoạch của tuyến đường và hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi quy hoạch tuyến chính, gồm: Đoạn đi trùng đường vành đai 5 vùng Thủ đô (từ nút giao Thái Hà đến Bình Nghĩa, Bình Lục) và đoạn từ đường vành đai 5 đến QL 21B (CT 11 theo quy hoạch).

 Một góc tỉnh Hà Nam. (Ảnh tư liệu: Di Linh).

Đồng thời, trong giai đoạn này, tỉnh dự kiến chuyển chức năng về đường địa phương đối với 11 tuyến.

Cụ thể, chuyển đổi chức năng thành đường địa phương các đường: ĐT 492, ĐT 493, ĐT 493B, ĐT 495, ĐT 495C, ĐT496, ĐT 498B, ĐT 498C, ĐT 499B. ĐT 494 hiện trạng chuyển đổi chức năng thành đường đô thị.

Với ĐT 498, tỉnh đề xuất xóa bỏ tuyến này, điều chỉnh chức năng các đoạn như sau: Đoạn Km0-Km5+240 trùng hoàn toàn vào tuyến T3 dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, đề nghị điều chuyển thành đường đô thị; đoạn Km7+800-Km10+500 trùng hoàn toàn vào tuyến QL 1 đoạn tránh TP Phủ Lý, đề nghị điều chỉnh thành quốc lộ; đoạn Km5+240-Km7+800, đề nghị điều chuyển thành đường huyện (qua 2 xã Đồng Hóa, Nhật Tân, huyện Kim Bảng).

Ngoài ra, Hà Nam đề xuất nâng cấp, điều chỉnh, kéo dài ba tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 78,98 km.

Ba tuyến đường tỉnh dự kiến nâng cấp, điều chỉnh, kéo dài tại tỉnh Hà Nam:

STT

ĐT

Điểm đầu, điểm cuối, chiều dài

Hướng tuyến, quy mô

1

ĐT 494C

Điểm đầu Ngã tư Đọ Xá (cổng KCN Châu Sơn), TP Phủ Lý.Điểm cuối giáp Hòa Bình, huyện Thanh Liêm. Chiều dài khoảng 12,45 km

Tuyến chính: Đoạn 1 giữ nguyên hướng tuyến theo tuyến đường hiện trạng dài 6,8 Km (từ đầu tuyến (Ngã tư Đọ Xá - cổng KCN Châu Sơn) đến Nhà máy xử lý rác thải Ba An); Đoạn 2 kéo dài tuyến 481 từ Nhà máy xử lý rác thải Ba An qua Thung Dớn, Thung Dược, kết nối sang khu vực bãi chế biến nguyên liệu, thành phẩm của CTCP xi măng Thành Thắng tới tuyến đường hiện có và kết nối sang tỉnh Hòa Bình với chiều dài 4,37 km.

Tuyến nhánh bổ sung dài 1,28 km kết nối từ ĐT 494C (Nhà máy xử lý rác thải Ba An) đến đường ĐT 495C (tuyến đường phân lũ) và 2 đoạn vuốt nối để phục vụ vận chuyển vật liệu, thành phẩm của các nhà máy xi măng và Doanh nghiệp khai thác vật liệu nằm trên tuyến ĐT 495C sang Hòa Bình.

Đoạn Km 0+00 - Km3+00 (giao tuyến QL 1 đoạn tránh TP Phủ Lý): đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe.

Đoạn Km3+00 (giao tuyến QL 1 đoạn tránh TP Phủ Lý)-Km11+170 (giáp Hòa Bình) và đoạn tuyến nhánh bổ sung đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (4 làn xe)

2

ĐT 495B

Điểm đầu tại ranh giới giữa Hà Nam và Ninh Bình tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối taị giao đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Chiều dài khoảng 47,7 km trong đó xây dựng mới 31,8 km

Đoạn giáp tỉnh Ninh Bình đến sông Đáy (cầu Bồng Lạng), đạt quy mô đường cấp III, 68 m.

Đoạn từ sông Đáy đến QL 1 đạt quy mô đường cấp III, 68 m.

Đoạn từ giao với QL 1 đến giao với ĐT 491 dài khoảng 30,4 km, Bn = 68 m. Trên tuyến có nút giao khác mức liên thông với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Liêm Sơn. Xây dựng các cầu: Cầu vượt đường sắt Bắc – Nam và QL 21, cầu vượt sông Châu Giang.

Đoạn từ nút giao với ĐT 491 đến Vành đai 5 - Thủ đô Hà Nội: Bn = 68 m.

Tiến trình đầu tư: Giai đoạn 2021-2030 hoàn thiện xây dựng toàn tuyến từ đạt quy mô 68 m; giai đoạn sau 2030, duy tu giữ cấp toàn tuyến

3

ĐT 496B

Điểm đầu tại giao với đường T3 kéo dài tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. Điểm cuối tại nút giao QL 21 tại Km 135+500 (cầu Họ), xã Trung Lương, huyện Bình Lục. Chiều dài khoảng 18,83 km trong đó 8,8 km đường hiện hữu và kéo dài tuyến thêm 10,03 km trên cơ sở đường D1 (quy hoạch Vùng huyện Lý Nhân)

Hướng tuyến trên cơ sở tuyến hiện hữu, kéo dài tuyến trên cơ sở đường D1 (quy hoạch vùng huyện Lý Nhân), qua đường nối hai cao tốc đến giao với T3 tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân.

Giai đoạn 2021 - 2030, đoạn hiện hữu quy mô tiêu chuẩn đường cấp IV.ĐB; đoạn từ QL 38B đến Vành Đai 5 – Thủ đô Hà Nội có quy mô Bn= 30 -36 m;đoạn từ Vành đai 5- Thủ đô Hà Nội đến hết tuyến có Bn = 42 m.

Hồ sơ cũng đưa ra phương án quy hoạch một số các công trình trọng yếu (cầu vượt, cầu vượt sông, nút giao…) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài các cầu hiện hữu, tỉnh đề xuất bổ sung quy hoạch một số các cầu trọng yếu trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện.

 Một vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Châu Giang nối Phủ Lý - Duy Tiên, Hà Nam. (Ảnh tư liệu: Di Linh).

Đối với các công trình trên tuyến (cầu vượt, hầm chui…) sẽ được cụ thể hóa ở các quy hoạch cấp thấp hơn đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội. 

Phương án quy hoạch một số các công trình trọng yếu (cầu vượt, cầu vượt sông, nút giao…) trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

STT

Địa bàn

Quy hoạch cầu

1

TP Phủ Lý

Cầu bắc qua sông: Sông Đáy quy hoạch hai cầu (cầu Đọ Xá, cầu Phù Vân mới);sông Châu quy hoạch 6 cầu;sông Nhuệ quy hoạch ba cầu.

Cầu vượt đường sắt: ba cầu (trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng)

2

Huyện Thanh Liêm

Cầu vượt sông: Bố trí ba cầu mới vượt sông Đáy trên các tuyến đường chính của huyện

Nút giao thông, cầu vượt, hầm chui qua đường: Hình thành hai nút giao khác mức liên thông, hai cầu vượt trực thông qua đường giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Phủ Lý - Mỹ Lộc với các tuyến đường chính của huyện

3

Huyện Kim Bảng

Bố trí 5 cầu mới qua sông Đáy: Cầu Tân Lang (cập nhật Vùng huyện Kim Bảng), cầu trên đường N5, cầu đường D7, cầu đường D3, cầu đường N7.

Bố trí một cầu mới qua sông Nhuệ: Cầu đường N3

4

Huyện Lý Nhân

Cầu vượt sông: Một cầu vượt sông Hồng (trên tuyến ĐTM 2), bố trí 9 cầu mới trên sông Châu Giang

5

Thị Xã Duy Tiên

Bố trí ba cầu vượt hoặc hầm chui tại giao của các tuyến N1, N2, N4 với cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình; một cầu qua Sông Hồng (trên tuyến D1) và 4 cầu qua sông Châu Giang (trên tuyến D1, N1, N2, N4)

6

Huyện Bình Lục

Cầu vượt sông: Hai cầu trên sông Châu Giang (cầu Vùa, cầu trên tuyến Đông – Tây)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nam đề xuất kéo dài ba đường tỉnh, xây nhiều cầu vượt sông