Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/06/2023 tại Đồng Tháp

01/06/2023, 10:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 02/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/06/2023 tại Đồng Tháp - 1

Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/06/2023 tại Đồng Tháp

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 02/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Cao Lãnh

NgàyKhu vực Đơn vịThông tin

02/06/2023

từ 06h30 - 07h00

Một phần đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú.Điện lực thành phố Cao LãnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 16h30 - 17h00

Một phần đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú.Điện lực thành phố Cao LãnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện thành phố Sa Đéc

NgàyKhu vực Đơn vịThông tin

02/06/2023

từ 07h30 - 12h00

Đường Làng Hoa thuộc phường Tân Qui Đông.Điện lực Sa ĐécTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

02/06/2023

từ 13h30 - 17h00

Lô C, F khu dân cư Tân Hòa- phường An HòaĐiện lực Sa ĐécTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện thành phố Hồng Ngự

NgàyKhu vực Đơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h00 - 16h30

Mất điện một phần khu vực dân cư đường tắc nam hang thuộc ấp Long Thạnh A thuộc xã Long Khánh A.Điện lực Hồng NgựTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

02/06/2023

từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần phường An Bình A khu vực từ Ngã Tư Kênh 2/9 đến trạm bơm Ông Chớn.Điện lực thành phố Hồng NgựTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

NgàyKhu vực Đơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h00 - 17h00

Toàn bộ khu vực từ Rạch Trãng Muống thuộc xã An HiệpĐiện lực Châu ThànhTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Lai Vung

NgàyKhu vực Đơn vịThông tin

02/06/2023

từ 06h30 - 17h00

Một phần ấp Tân Phú, ấp Tân An, ấp Tân Lợi thuộc xã Phong Hòa (Khu vực Ông Tô).Điện lực Lai VungBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 08h00 - 18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long (khu vực Kinh Bún Tàu)Điện lực Lai VungBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 08h00 - 12h00

Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Bột Thực Phẩm Hưng Phát Lợi, xã Hòa ThànhĐiện lực Lai VungBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 13h30 - 17h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Liên, Trương Vũ Bảo, xã Hòa Long,Điện lực Lai VungTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Hồng

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h00- 18h00

Mất điện một phần xã Thông Bình (khu vực dọc lộ đal từ nhà Ông tư Ẩn đến Chợ trời Thông Bình).Điện lực Tân HồngBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Tháp Mười

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h00- 09h30

Một phần khu vực khóm 1 thị trấn Mỹ An.

Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B thuộc xã Mỹ An.

Điện lực Tháp MườiTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

02/06/2023

từ 09h30- 11h30

Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B thuộc xã Mỹ An.

Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh Kiều.

Điện lực Tháp MườiTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

02/06/2023

từ 13h30- 15h00

Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B thuộc xã Mỹ AnĐiện lực Tháp MườiTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

02/06/2023

từ 13h30- 15h30

Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh KiềuĐiện lực Tháp MườiTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Cao Lãnh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h00- 16h30

Mất điện một phần khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ ( khu vực mất điện từ Cầu Cần lố đến Rạch Ông Việt).

Điện lực Cao LãnhTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

02/06/2023

từ 08h00- 16h30

Một phần khu vực khu vực khóm Mỹ Phú Cù Lao, khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Thới, khóm Mỹ Phú Đất Liền thuộc thị trấn Mỹ Thọ.

Toàn bộ khu vực xã Mỹ Xương.

Một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ, Bình Hòa xã Mỹ Hội và một phần khu vực ấp 1, 4 xã Bình Hàng Trung.

Điện lực Cao LãnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 08h00- 11h30

Mất điện toàn bộ TBA Bánh Mì Hòa Phát.Điện lực Cao LãnhTiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

02/06/2023

từ 08h00- 09h00

Một phần khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ,xã An Bình;xã Mỹ Long;xã Mỹ Hiệp, toàn bộ khu vực xã Mỹ Xương, một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ, Bình Hòa xã Mỹ Hội và một phần khu vực ấp 1, 4 xã Bình Hàng Trung,xã Bình Thạnh.

Một phần khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ, toàn bộ khu vực xã Mỹ Xương, một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ, Bình Hòa xã Mỹ Hội và một phần khu vực ấp 1, 4 xã Bình Hàng Trung và toàn bộ các trạm Việt Như Ý, Việt Như Ý II, Việt Như Ý III.

Điện lực Cao LãnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 16h30- 17h30

Một phần khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ,xã An Bình;xã Bình Thạnh;xã Mỹ Long;xã Mỹ Hiệp toàn bộ khu vực xã Mỹ Xương, một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ, Bình Hòa xã Mỹ Hội và một phần khu vực ấp 1, 4 xã Bình Hàng Trung.

Một phần khóm Mỹ Thới TT Mỹ Thọ,xã An Bình;xã Bình Thạnh;xã Mỹ Long;xã Mỹ Hiệp toàn bộ khu vực xã Mỹ Xương, một phần khu vực ấp Tân Trường, Đông Mỹ, Bình Hòa xã Mỹ Hội và một phần khu vực ấp 1, 4 xã Bình Hàng Trung và toàn bộ TBA Việt Như Ý;Việt Như Y1II;Việt Như Ý III.

Điện lực Cao LãnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Thanh Bình

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

02/06/2023

từ 07h00- 17h30

Một phần ấp Trung, ấp Nam, Ấp Bắc, Ấp Tây xã Tân Thạnh (Từ CDC Tân Thạnh đến Cầu Trào Bông).

Một phần ấp Ba, ấp Nhì, Ấp Thị, ấp 4, xã An Phong (Khu vực Từ Ranh Phú Ninh đến CDC Tân Thạnh).

Một phần ấp Tân Đông A, Thị Trấn Thanh Bình và một phần ấp Bình Định xã Bình Thành (Khu vực Cty PILMICO VHF, CTY CP Vĩnh Hoàn 1, CTY CP TS4 - ĐT).

Điện lực Thanh BìnhBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Tam Nông

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

02/06/2023

từ 08h30- 17h00

Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Phú Đức.

Một phần khu vực Ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp. (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Tỷ đến trạm Bơm Ranh Tam Nông - Tân Hồng).

Điện lực Tam NôngBảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 14h00- 15h30

Mất điện trạm Bơm Nguyễn Văn Tỷ (2)Điện lực Tam NôngBảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại VTC News.

Nguyễn Nhạn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/06/2023 tại Đồng Tháp