Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng

02/02/2023, 13:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 612 trang, trong đó một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Ngày 2/2, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự lễ ra mắt có các có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; và ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ ra mắt sách

Báo cáo khái quát quá trình biên soạn, xuất bản, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ.

Trong đó, có 4 bước chính, gồm: Ban hành kế hoạch, thành lập Tổ Biên soạn, xây dựng đề cương sơ bộ, sưu tầm, tập hợp tài liệu, tư liệu, hình ảnh; hoàn chỉnh đề cương, biên soạn từng phần và từng bước hoàn thiện bản thảo cuốn sách; hoàn thiện bản thảo, xin ý kiến các lãnh đạo và báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về bản thảo cuốn sách và bước cuối cùng là xuất bản.

Theo ông Nguyễn Thái Học, toàn bộ nội dung cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 612 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Cuốn sách trình bày có hệ thống những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo từng nhóm vấn đề, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,…

Cuốn sách được chia làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trình bày một cách hệ thống, xuyên suốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 4 Hội nghị toàn quốc và 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phần thứ hai của cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; như tại các Hội nghị Trung ương 4 của các khóa XI, XII, XIII hay các bài viết về công tác này từ thời ông còn công tác tại Tạp chí Cộng sản, cho thấy xuyên suốt qua nhiều vị trí công tác, Tổng Bí thư luôn đặc biệt trăn trở, quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phần thứ ba của cuốn sách tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin với cuộc chiến chống "giặc nội xâm” của Đảng ta, do Tổng Bí thư khởi xướng và lãnh đạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua hơn 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học quý, có giá trị về cả lý luận và thực tiễn.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 3.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết.

"Đó chính là lý do để hôm nay chúng ta tỏ chức ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

"Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" - ông Võ Văn Thưởng khẳng định tại lễ ra mắt.

Cũng tại buổi lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Bài liên quan
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Sáng 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng