Sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết “Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non”

03/10/2023, 16:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã chủ trì phiên họp về xây dựng Nghị quyết “Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non”.

Báo cáo với Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh và Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết: Thực hiện yêu cầu của Luật, đồng thời để có căn cứ huy động các nguồn lực và sự tham gia, trách nhiệm của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng, triển khai Chương trình GDMN mới, Vụ Giáo dục mầm non (GDMN) đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết Quốc hội về “Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non”.

Tiến độ thực hiện đang gấp rút hoàn thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương, giao nhiệm vụ về việc đổi mới Chương trình GDMN tại cuộc họp của Ủy ban đổi mới giáo dục đồng thời chuẩn bị Tờ trình báo cáo xin TTg chủ trương. Đăng ký Chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ năm 2024 nhiệm vụ “Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về “Đổi mới Chương trình GDMN”. Đối chiếu với các quy định của Bộ Tư pháp trong xây dựng Nghị quyết, Đề án để có các đề xuất và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Nhiều địa phương tăng cường tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non. ảnh 1
Nhiều địa phương tăng cường tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non.

Báo cáo đưa ra dự kiến lộ trình: Lập đề nghị xây dựng Hồ sơ đề nghị; Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Bộ ngành, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Đưa ra Bộ Tư pháp thẩm định; Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, lập Hồ sơ gửi Văn phòng, trình Chính phủ để Chính phủ họp và cho phép lập Hồ sơ xây dựng Nghị quyết.

Việc tổ chức thực hiện: Tham mưu Bộ trưởng thành lập “Ban đổi mới Chương trình GDMN”. Vụ GDMN và Viện Khoa học GDVN rà soát các báo cáo, sản phẩm đánh giá, nghiên cứu hiện có, đề xuất các nhiệm vụ bổ sung các nghiên cứu, đánh giá cần thiết còn thiếu như: Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ em mầm non Việt Nam hiện nay; đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN hiện hành, đặc biệt là kết quả, tác động đối với trẻ mầm non.

Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu cao về chất và lượng. ảnh 2
Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu cao về chất và lượng.

Vụ GDMN xác định nhiệm vụ, điều phối, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các sản phẩm, báo cáo phục vụ hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết và Đề án bảo đảm tính khả thi. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Viện KHGD Việt Nam nghiên cứu, đánh giá xây dựng Đề án và Nghị quyết để hỗ trợ “Ban đổi mới Chương trình GDMN”; Huy động nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Thường trực Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Tổ thư ký phối hợp thực hiện, kịp thời báo cáo tiến độ công việc và những vấn đề phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng: Công tác xây dựng Chương trình đã thể hiện bài bản, công phu. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý rà soát thực hiện thí điểm hoặc không thí điểm trước khi trình Quốc hội để ra Nghị quyết. Trước đó, phải có tờ trình báo cáo Bộ trưởng và Ban cán sự Đảng phải rõ ràng. Việc thực hiện thí điểm có minh chứng cụ thể. Những nội dung mới thí điểm phải đảm bảo bước làm thận trọng, lộ trình, quy trình thực hiện, trình Bộ Tư pháp, tiếp thu giải trình theo quy định.

Tham luận tại phiên họp, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ GDMN, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các đầu mối, thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, Tổ thư ký tham gia xây dựng Nghị quyết đã báo cáo, công việc liên quan, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và một số công việc tiếp theo cần thực hiện trong thời gian tới. Các ý kiến thảo luận đã thể hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thứ trưởng Ngô Thị Minh, đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai.

Bài liên quan
Sáng nay, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết và bế mạc Kỳ họp thứ 6
Sau 22,5 ngày làm việc, sáng nay 29/11, Quốc hội khóa XV tiếp tục thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp thứ 6.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết “Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non”