Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 4 chương trình đào tạo đạt 5 sao UPM

Anh Tú | 22/03/2023, 19:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng GDĐH Việt Nam và khu vực - University Performance Metrics(UPM) vừa công bố kết quả xếp hạng 2023.  

Theo đó cả 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều đạt đánh giá 5 sao gồm có: Kỹ sư Công nghệ sinh học, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Cử nhân Công nghệ thông tin và Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Trong đợt xếp hạng đối sánh này, 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ sinh học đạt 5 sao theo định hướng nghiên cứu (đạt 791 điểm). Các chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thực phẩm (đạt 787 điểm), Cử nhân Công nghệ thông tin (đạt 762 điểm), Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô (đạt 761 điểm) đạt 5 sao theo định hướng ứng dụng.

Tổng quan, các chương trình đều đạt số điểm cao ở 4 tiêu chuẩn: 1 – Tương thích chiến lược (đạt 96,5-99 điểm), 2 – Đào tạo (đạt 211,5-235,5 điểm), 6 – Phục vụ cộng đồng (đạt 47,5-60 điểm) và 7 – Sự nổi trội (đạt 62,5-80 điểm).

Đặc biệt, chương trình Kỹ sư Công nghệ sinh học đạt mức điểm rất cao đối với Tiêu chuẩn 3 – Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (254/280 điểm). Chương trình Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô đạt số điểm cao nhất trong số 4 chương trình ở Tiêu chuẩn 2 – Đào tạo (235,5 điểm) và Tiêu chuẩn 5 - Quốc tế hóa (35,5 điểm).

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thực phẩm đạt điểm tối đa cho Tiêu chuẩn 6 – Phục vụ cộng đồng (60/60 điểm) và cùng với hai chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin và Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật ô tô đạt điểm tối đa ở Tiêu chuẩn 7 – Sự nổi trội (80/80 điểm).

Ngoài ra, đây là lần thứ 2 chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin tham gia đối sánh chất lượng theo UPM và có sự cải thiện rõ rệt về điểm số ở 3 Tiêu chuẩn: 3 – Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (tăng 32 điểm), tiêu chuẩn 6 – Phục vụ cộng đồng (tăng 12,5 điểm), và tiêu chuẩn 7 – Sự nổi trội (tăng 5 điểm), góp phần giúp chương trình tăng từ 4 sao plus (2021) lên 5 sao .

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 4 chương trình đào tạo đạt 5 sao UPM ảnh 1

Bảng xếp hạng của University Performance Metrics.

Tính đến nay, cùng với 3 chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Cử nhân Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có 7 chương trình đào tạo đạt 3 sao trở lên theo bộ tiêu chuẩn UPM.

Bộ tiêu chuẩn UPM cho chương trình đào tạo gồm 7 tiêu chuẩn: Tương thích Chiến lược (Strategic Alignment – 120 điểm), Đào tạo (Teaching and Learning – 300 điểm), Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (Research and Innovation – 280 điểm), Hệ sinh thái đại học (University Ecosystem – 100 điểm), Quốc tế hóa (Internationalization – 60 điểm), Phục vụ cộng đồng (Community Services – 60 điểm), và Sự nổi trội (Program Strength – 80 điểm). Chương trình đào tạo lựa chọn tham gia đối sánh theo lĩnh vực – định hướng: 1/ Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Kỹ thuật (S&ET), gồm Định hướng nghiên cứu (S&ETR) và Định hướng ứng dụng (S&ETA); 2/ Lĩnh vực Khoa học Xã hội (SS) gồm Định hướng nghiên cứu (SSR) và Định hướng ứng dụng (SSA). Sự khác biệt giữa việc đối sánh theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng thể hiện ở biên độ dao động của mốc chuẩn của một số tiêu chí. Trong đó, đối sánh theo định hướng nghiên cứu có mức yêu cầu khác so với định hướng ứng dụng ở một số tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn về Đào tạo (Tiêu chuẩn 2), Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (Tiêu chuẩn 3) và Sự nổi trội (Tiêu chuẩn 6).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 4 chương trình đào tạo đạt 5 sao UPM