Giáo dục

Vĩnh Phúc xem xét hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục

22/06/2024 17:46

Đây là một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc xem xét, cho ý kiến tại hội nghị được tổ chức vào ngày 21/6.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình về Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2024 – 2025 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, Tờ trình được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục số 43 của Quốc hội và Nghị định số 67 của Chính phủ theo nguyên tắc chia sẻ giữa Nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế hằng năm, lộ trình giá dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mức thu học phí được chia theo 3 vùng, gồm: Vùng thành thị, vùng nông thôn và vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hình thức thu theo số tháng thực học, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị tỉnh nghiên cứu dùng ngân sách hỗ trợ một phần hay toàn phần học phí trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đồng thời, xây dựng nghị quyết quy định mức thu học phí làm cơ sở xây dựng nghị quyết đặc thù của HĐND tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước hỗ trợ học phí cho các cấp học; làm rõ nguồn lực thực hiện nghị quyết; công tác quản lý Nhà nước về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đồng ý với chủ trương trong tờ trình của UBND tỉnh và đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung quy định đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở để thực hiện trong năm học 2024-2025.

Ngoài ra, đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 sang năm 2024, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhất trí với những nội dung tờ trình và yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ lưỡng những nội dung về thẩm quyền quyết định, nhu cầu, tổng nguồn vốn, thời gian thực hiện để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Khi nghị quyết được HĐND tỉnh được thông qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công phục vụ phát triển của tỉnh.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc xem xét hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục