“Xây dựng tủ sách giáo khoa” cho học sinh vùng khó

Đức Trí | 13/06/2022, 06:32

Ngành Giáo dục Lào Cai đã lên kế hoạch “Xây dựng tủ sách giáo khoa” cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh để thực hiện Chương trình GD phổ thông 2018.

Sách giáo khoa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học học sinh vùng khó.Sách giáo khoa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học học sinh vùng khó.

Tăng giá trị cho sách giáo khoa

Ông Lê Mạnh Trường, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết: Để triển khai phong trào, Sở GD&ĐT đã quy định rõ việc ủng hộ sách giáo khoa của học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân cho học sinh vùng khó khăn được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Sách giáo khoa ủng hộ phù hợp với chương trình GDPT 2018 và còn sử dụng được.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa do các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức vận chuyển, trao tặng tại các cơ sở giáo dục, các em học sinh thuộc đối tượng được nhận sách giáo khoa.

Danh mục sách giáo khoa và nguồn lực vận động sách giáo khoa các cấp học thực hiện chương trình GDPT 2018, gồm: Sách giáo khoa chưa sử dụng và sách giáo khoa đã sử dụng nhưng còn sử dụng được cho các năm học tiếp theo. Ngoài sách giáo khoa, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nhà trường tổ chức mua sách cho học sinh.

Đối tượng ủng hộ sách là tất cả học sinh các khối lớp bậc phổ thông trong và ngoài tỉnh; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đối tượng được nhận ủng hộ sách là học sinh vùng khó khăn; học sinh thuộc các gia đình chưa có điều kiện để mua sắm đủ sách giáo khoa cho các em học tập thuộc các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. Các đối tượng khác có nhu cầu tùy theo điều kiện cụ thể của nhà trường.

Sở GD&ĐT Lào Cai cũng yêu cầu phải bảo công bằng, khách quan giữa học sinh được nhận ủng hộ sách. Các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý, cấp phát, hướng dẫn học sinh sử dụng sách; tổ chức mua sắm sách giáo khoa theo quy định của pháp luật nếu được các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí;

Mặt khác, tổ chức nhận lại sách của học sinh sau khi kết thúc năm học để học sinh khóa sau mượn. Học sinh thuộc đối tượng được ủng hộ sách và có nhu cầu sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng, hoàn trả cho nhà trường ngay sau khi kết thúc năm học để cho học sinh khóa sau sử dụng.

Đủ sách giáo khoa giúp giáo viên và học sinh triển khai bài học hiệu quả hơn.

3 giải pháp “Xây dựng tủ sách giáo khoa”

Để “Xây dựng tủ sách giáo khoa” cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh thực hiện Chương trình GDPT 2018 thành công, ông Lê Mạnh Trường cho biết ngành sẽ triển khai 3 giải pháp quan trọng.

Trước hết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thông qua phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, cha mẹ học sinh và học sinh trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của phong trào xây dựng tủ sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Cùng đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc sử dụng sách giáo khoa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thứ 2, trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng sách giáo khoa sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát số lượng học sinh ở vùng khó khăn trong năm học không đủ sách giáo khoa trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch vận động, tài trợ các tổ chức, cá nhân, học sinh, cha mẹ học sinh ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh.

Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục là đầu mối vận động ủng hộ và tiếp nhận ủng hộ sách giáo khoa. Căn cứ số lượng sách giáo khoa được ủng hộ và nhu cầu sử dụng, Phòng GD&ĐT chỉ đạo phân bổ sách giáo khoa cho các trường học.

Các cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp trước khi nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ mua sách giáo khoa cho học sinh. Thực hiện mua sắm sách giáo khoa theo quy định, trừ trường hợp theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho đối tượng được ủng hộ sách giáo khoa.

Xây dựng tủ sách giáo khoa cần thiết, hữu ích với trường học vùng khó khăn

Thực hiện kiểm tra, rà soát sách giáo khoa đã sử dụng trước khi cho học sinh mượn sách. Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ theo dõi; ghi chép, cập nhật số liệu đầy đủ, rõ ràng chính xác; thực hiện kiểm kê sách giáo khoa theo quy định.

Cùng đó, ngành sẽ tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc thực hiện phong trào; Xây dựng tiêu chí tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân, học sinh có nhiều đóng góp cho việc thực hiện phong trào. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đặc biệt học sinh có nhiều đóng góp cho phong trào.

Phong trào “Xây dựng tủ sách giáo khoa” cho học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai hướng tới mục đích đầy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về sử dụng sách giáo khoa nhiều lần ở các cấp học.

Giáo dục học sinh truyền thống “tương thân tương ái”; ý thức sống tiết kiệm, tránh lãng phí; tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ cho học sinh vùng khó khăn có đủ sách giáo khoa để học tập; đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc tiếp cận các hoạt động giáo dục.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Tranh thủ sự ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; các em học sinh, cha mẹ học sinh ủng hộ sách giáo khoa để tặng cho các em học sinh vùng khó khăn của tỉnh sau khi hoàn thành năm học.

Thực hiện mục tiêu tiết kiệm kinh phí, phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình vùng khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “phòng giúp phòng, trường giúp trường”. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, đặc biệt các em học sinh có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng sách giáo khoa.

Bài liên quan
Một phụ nữ chết cháy trước cửa căng tin trường THCS
Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ tại căng tin trường THCS trên địa bàn xã Nhị Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Xây dựng tủ sách giáo khoa” cho học sinh vùng khó