Giải pháp về giáo viên, máy vi tính phục vụ giảng dạy bộ môn Tin học

Hải Bình | 05/03/2022, 16:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn, giải pháp về giáo viên và máy vi tính phục vụ giảng dạy bộ môn Tin học...

Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn, giải pháp về giáo viên và máy vi tính phục vụ giảng dạy bộ môn Tin học và việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, thực hiện hồ sơ điện tử cho các trường.

Về việc này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngay từ khi xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT đã có nhiều giải pháp để tham mưu với Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (trong đó có giáo viên dạy môn Tin học). Một số giải pháp cơ bản như:

Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng Đề án sắp xếp, dồn dịch điểm trường nhằm sử dụng hiệu quả số giáo viên hiện có của địa phương (Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018).

Phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/2020/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, trong đó cho phép các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu theo chế độ và để bố trí giáo viên còn thiếu (đặc biệt là giáo viên Tin học, Ngoại ngữ cấp tiểu học).

Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát biên chế và chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (trong đó có Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2021 về chuẩn bị giáo viên Ngoại ngữ, Tin học cấp tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018).

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn từ nay đến năm 2025. Riêng năm 2021 đề nghị bổ sung 27.850 biên chế, trong đó ưu tiên bổ sung biên chế giáo viên môn Ngoại ngữ, Tin học cấp tiểu học, môn Nghệ thuật cấp THPT và biên chế giáo viên mầm non cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, khó khăn, dân tộc thiểu số.

Về việc trang bị máy tính phục vụ giảng dạy bộ môn tin học và quản lý hồ sơ điện tử, theo phân cấp quản lý ngân sách tại Luật Ngân sách Nhà nước, thuộc trách nhiệm của các địa phương. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, đề nghị địa phương kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp bổ sung kinh phí, đồng thời có thể thực hiện xã hội hóa để trang bị cho các trường tương tự Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hiện nay Bộ GD&ĐT đang triển khai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp về giáo viên, máy vi tính phục vụ giảng dạy bộ môn Tin học