Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 10/3, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương; Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; các Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; đại diện các vụ, cục Bộ GD&ĐT, 2 ĐHQG các một số sở GD&ĐT, trường ĐH…

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Cách đây gần 10 năm, Hội nghị lần thứ 8 khóa XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau đó, ngày 3/8/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cùng với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc Ban Chấp hành Trung ương triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng trong định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Bảo vệ Tổ quốc là chiến lược quốc gia mang tính tổng thể và bao trùm, là cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược quốc gia chuyên ngành như: Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược đối ngoại,… nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, dân tộc, của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đánh giá đúng đắn, khách quan tình hình thế giới, khu vực, đất nước; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó nêu rõ quan điểm nhất quán, khoa học về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp gồm: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội;

Xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền;

Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao;

Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục ảnh 2

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Ảnh minh họa/ INT

Bộ trưởng cho biết: Trong 10 năm qua, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nghiêm túc, đồng bộ, bài bản.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8 được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đoàn kết toàn ngành được củng cố. Công tác quốc phòng, quân sự được thực hiện nền nếp.

Bên cạnh đó Bộ GD&ĐT với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, toàn ngành đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ không ngừng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục ảnh 3

Ảnh minh họa/ INT

Tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học tạo ra nguồn nhân lực có tri thức, đạo đức, có tay nghề, có lòng yêu nước, khát vọng dân tộc, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, so với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, còn có những hạn chế nhất định trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Vì vậy, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban cán sự đảng Bộ là điều kiện để đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thế giới, khu vực, trong nước 10 năm qua, những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của ngành trong thực hiện Nghị quyết và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong Hội nghị tổng kết hôm nay, Bộ trưởng đề nghị cần phân tích, làm rõ: Mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị và ngành Giáo dục. Đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nội dung có sự phát triển mới, các vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm trong 10 năm qua.

Từ đó, xác định phương hướng, nội dung, cùng các giải pháp chiến lược trong những năm tiếp theo, bảo đảm sát, đúng tình hình, mang tính lý luận, thực tiễn và tính khả thi cao, tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục