Quan tâm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Hải Bình | 06/03/2023, 07:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí năm 2020 theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 để tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2020 - 2025 để thực hiện có hiệu quả về cơ sở vật chất của ngành GD-ĐT.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 để hỗ trợ các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Cơ cấu nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; nguồn vốn hỗ trợ thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn ngân sách trung ương cho sự nghiệp giáo dục; nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Ninh Thuận đã được cấp 68 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện kiên cố hóa 45 phòng học cấp mầm non và 64 phòng học cấp tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, giai đoạn 2021 - 2025 không còn các Chương trình mục tiêu và các chương trình thực hiện từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học do địa phương chủ động bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và lồng ghép thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 giao tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương, đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả nguồn vốn đã được Trung ương phân bổ, cân đối, bố trí ngân sách địa phương và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ quan tâm tới các địa phương, nhất là các tỉnh vùng núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các tỉnh còn khó khăn để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan tâm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học