Thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội trong sáng 8/7

Nhóm PV | 08/07/2022, 06:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 8/7, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Bên cạnh những quy định như khi làm bài thi môn Toán, với đặc thù bài thi tổ hợp, thí sinh cần lưu ý thêm: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiếm soát. Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Buổi chiều 8/7, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ - bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Ngày
Buổi
Bài thi/môn thi thành phần của tổ hợp
Thời gian làm bài
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm
6/7/2022
Sáng
8h: Họp cán bộ làm công tác thi tại điểm thi

Chiều
14h: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi
7/7/2022
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7h30
7h35
Chiều
Toán
90 phút
14h20
14h30
8/7/2022
Sáng
Bài thi KHTN
Vật lý
50 phút
7h30
7h35
Hóa học
50 phút
8h30
8h35
Sinh học
50 phút
9h30
9h35
Bài thi KHXH
Lịch sử
50 phút
7h30
7h35
Địa lý
50 phút
8h30
8h35
Giáo dục công dân
50 phút
9h30
9h35
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14h20
14h30
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội trong sáng 8/7