Bộ GD&ĐT triển khai thành công Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Tiến Việt | 30/10/2022, 13:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 30/10, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai các nội dung tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Cụ thể, trong sáng nay (30/10), tại Hội nghị tập huấn công tác cán bộ, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai các nội dung về Quy định công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; Quy định về công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tiến hành trao đổi thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT - Lê Thị Phương Hồng đã trình bày một số nội dung cụ thể về công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; chế độ nâng bậc lương; chế độ nghỉ hưu; Nâng ngạch/thăng hạng, chuyển ngạch/chuyển vị trí chức danh nghề nghiệp. Nêu ra các văn bản chính quy định; các quy định về thẩm quyền thực hiện; tình hình thực hiện (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân) và giải pháp để triển khai trong thời gian tới.

Bộ GD&ĐT triển khai thành công Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ ảnh 1
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT - Nguyễn Viết Lộc chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

Trong đó, có các văn bản chính quy định đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng như: Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Nghị định số 89/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 110/2017 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Các văn bản quy định về chế độ bậc lương như: Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan…

Cùng với đó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT cũng đã nêu một số văn bản quy định đối với chế độ nghỉ hưu; quy định đối với ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Thông tin về tình hình thực hiện, giải pháp thời gian tới đối với các nội dung trên đến các đại biểu tham dự.

Bộ GD&ĐT triển khai thành công Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ ảnh 2

Các đại biểu tham dự đã đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến Quy định công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; Quy định về công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng.

Ở phần quy định về công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Thị Hạnh đã trao đổi về các nội dung các văn bản chỉ đạo về phân cấp trong đánh giá công chức, viên chức và khen thưởng như: Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Luật Công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT... Đồng thời, trao đổi về tình hình thực hiện và giải pháp thời gian tới đối với công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; chế độ nâng bậc lương; chế độ nghỉ hưu; Nâng ngạch/thăng hạng, chuyển ngạch/chuyển vị trí chức danh nghề nghiệp...

Bộ GD&ĐT triển khai thành công Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ ảnh 3
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT – Nguyễn Thị Hạnh trả lời các câu hỏi của đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về các nội dung về công tác, chế độ chính sách và đào tạo, bồi dưỡng; Quy định về công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng. Những câu hỏi liên quan đến các nội dung như về công tác viên chức quản lý, vị trí chức danh nghề nghiệp... của các đại biểu đã được Bộ GD&ĐT tiếp nhận và phân công trả lời trực tiếp ngay tại hội nghị.

Trước khi kết thúc Hội nghị tập huấn Công tác tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT - Nguyễn Viết Lộc đã hệ thống lại 9 nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, đề nghị các trường chủ động xây dựng các đề án liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để triển khai có hiệu quả thời gian tới...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD&ĐT triển khai thành công Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ