Đầu tư giáo dục nghề nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội

Quốc Ngữ | 17/11/2022, 19:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đang được tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Trà Vinh hiện có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 2 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao đẳng Y tế); 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; 8 cơ sở giáo dục khác có đào tạo nghề. Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 19.000 người lao động.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian qua tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp đến các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đặc biệt là vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong giải quyết việc làm, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động.

Đồng thời tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp như đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đối với những ngành nghề trọng điểm, ngành nghề được kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, các ngành nghề phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh hướng đến mục tiêu phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao, ưu tiên đầu tư cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tỉnh Trà Vinh cũng đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, chương trình, giáo trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Đối với công tác tuyển sinh, tỉnh quan tâm công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia đào tạo nghề với nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng…

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh, mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 70%; trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 35%. Trong 95.000 người được đào tạo nghề, có khoảng 9.000 người được đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; còn lại là trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Tỉnh phấn đấu 30% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

Đầu tư giáo dục nghề nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh.

Tập trung chuyển đổi số

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; Giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp; Tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động của tỉnh.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số. Có 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số.

Về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, có 70% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; Phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Về hạ tầng, nền tảng và học liệu số, hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025. Tỉnh phấn đấu 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

Về quản lý số và quản trị số, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH năm 2023; 100% trường cao đẳng năm 2025, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

Có 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Phấn đấu đến năm 2025, Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh thành trường cao đẳng chất lượng cao, là trường học số và đến năm 2030, có 100% trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh là trường học số…

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế; bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư giáo dục nghề nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội