Đề tham khảo bài thi Khoa học tự nhiên: 90% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12

Hải Bình | 01/04/2022, 13:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phân tích đề tham khảo bài thi Khoa học tự nhiên, thầy cô tổ Tự nhiên, Hệ thống giáo dục Hocmai, nhận định: 90% câu hỏi trong đề thuộc chương trình lớp 12, còn lại là phần kiến thức thuộc chương trình lớp 11.

Ảnh minh họa/ITNẢnh minh họa/ITN

Mỗi môn thi thành phần vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, bám sát công văn 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, không có câu hỏi thuộc nội dung đã được tinh giản trong chương trình lớp 12 của năm học 2021-2022.

Về mức độ: Khoảng 70-75% số câu hỏi thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu, 25%-30% số câu hỏi còn lại thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Đề thi bảo đảm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển vào các trường đại học.

Môn Vật lí:Không xuất hiện dạng câu hỏi mới, lạ

Đề thi có 45% (18 câu) số câu hỏi là bài tập tính toán, 55% (22 câu) số câu hỏi lí thuyết. Đề thi không xuất hiện dạng câu hỏi mới, lạ. Câu 36 là loại câu hỏi kết hợp kiến thức chuyên đề dòng điện không đổi (lớp 11) và dao động và sóng điện từ (lớp 12) đã từng xuất hiện dạng thức tương tự trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 lần 1.

Các câu hỏi khó của đề thi vẫn rơi vào các chuyên đề quen thuộc trong chương trình Vật lí 12 là: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều và Hạt nhân nguyên tử. Số lượng câu khó thuộc các chuyên đề cụ thể như sau:

  • Dao động cơ: 1 câu về dao động khác tần số của con lắc đơn.
  • Sóng cơ và sóng âm: 1 câu về khoảng cách trong giao thoa sóng cơ.
  • Điện xoay chiều: 1 câu về đồ thị điện áp theo thời gian của mạch có điện dung C thay đổi.
  • Hạt nhân nguyên tử: 1 câu về xác định tuổi của cổ vật.

Ma trận đề thi như sau:

Lớp
Nội dung kiến thức
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng
Lí thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
12
1. Dao động cơ học
4
3
3
2
1
1
7
2. Sóng cơ học
3
3
2
2
1
1
6
3. Điện xoay chiều
4
4
3
2
2
1
8
4. Dao động và sóng điện từ
1
2
1
1
1
3
5. Sóng ánh sáng
3
2
2
2
1
5
6. Lượng tử ánh sáng
2
1
1
2
0
3
7. Hạt nhân nguyên tử
2
2
2
1
1
4
11
8. Điện tích – Điện trường
1
1
1
9. Dòng điện không đổi
1
1
1
10. Dòng điện trong các MT
1
1
1
11. Từ trường
1
1
1
Tổng
22
18
16
14
6
4
40
Tỉ lệ (%)
55%
45%
40%
35%
15%
10%
100%

Môn Hóa học:Chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao

Đề thi có 72,5% số câu là lí thuyết; 27,5% là câu hỏi bài tập tính toán. Trong 40 câu hỏi của môn Hóa, chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao thuộc các chương: Đại cương kim loại, tổng hợp hóa vô cơ, este - lipit. Các câu hỏi này giúp đề thi phân hóa thí sinh tốt hơn.

Đặc biệt, đề thi không còn câu hỏi chứa dạng bài về Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư, hoặc các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong H+ dư.

Ma trận đề thi như sau:

Lớp
Nội dung kiến thức
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng
Lí thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
12
1. Đại cương về kim loại
4
1
4
1
5
2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
4
1
4
1
5
3. Sắt và hợp chất
3
1
2
2
4
4. Tổng hợp hoá học vô cơ
3
2
1
1
2
1
5
5. Este, lipit
4
2
2
1
1
2
6
6. Amin, amino axit, protein
2
1
2
1
3
7. Cacbohiđrat
2
1
1
2
3
8. Polime, vật liệu polime
2
1
1
2
9. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ
3
1
1
1
3
11
1. Sự điện li
1
1
1
2. Nitơ-Photpho
1
1
1
1
2
3. Hiđrocacbon
1
1
1
Tổng (câu)
29
11
20
10
6
4
40
Tỉ lệ (%)
72.5%
27.5%
50%
25%
15%
10%
100%

Môn Sinh học:Câu hỏi khó trong đề thi đa phần không nặng về tính toán

Đề thi có 70% câu hỏi lí thuyết (chiếm 28/ 40 câu) và 30% câu hỏi bài tập (chiếm 30/40 câu). 75% câu hỏi của đề thi (chiếm 30/40 câu) thuộc mức độ nhận biết - thông hiểu, trong đó 4 câu thuộc chương trình Sinh học lớp 11 và 26 câu thuộc chuyên đề của chương trình Sinh học lớp 12.

Độ khó của phần thi này đảm bảo học sinh trung bình – khá có thể đạt điểm từ 6-7,5, đáp ứng tốt mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh.

25% câu hỏi của đề thi (chiếm 10/40 câu) ở mức độ vận dụng - vận dụng cao, đều thuộc các chuyên đề của chương trình Sinh học 12, thuộc các chương: di truyền học quần thể, di truyền học người, cơ chế di truyền và biến dị, quần xã sinh vật.

Đặc biệt các câu hỏi khó trong đề thi đa phần không đặt nặng về tính toán, có các câu vận dụng, vận dụng cao thuộc chuyên đề Sinh thái.

Ma trận đề thi như sau:

Lớp
Nội dung kiến thức
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng
Lí thuyết
Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
12
1. Cơ chế di truyền và biến dị
7
1
3
4
1
8
2. Quy luật di truyền
2
7
1
5
3
9
3. Di truyền quần thể
2
1
1
2
4. Ứng dụng di truyền học
2
1
1
1
1
3
5. Di truyền người
1
1
1
6. Tiến hóa
5
2
2
1
5
7. Sinh thái
8
3
3
1
1
8
11
8. Sinh học cơ thể thực vật
2
2
2
9. Sinh học cơ thể động vật
2
1
1
2
Tổng
28
12
11
19
6
4
40
Tỉ lệ (%)
70%
30%
28%
48%
15%
10%
100%

Bài liên quan
Đề tham khảo thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội
Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội khuyên thí sinh nên làm đề thi tham khảo do trường công bố để quen với các phần.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề tham khảo bài thi Khoa học tự nhiên: 90% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12