Hà Nội nghiên cứu quy hoạch phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô

16/05/2023, 12:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lưu ý nghiên cứu quy hoạch phát triển 2 thành phố thuộc Thủ đô là thành phố Bắc sông Hồng (khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) và thành phố phía Tây Hà Nội (khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai) cùng với 5 trục phát triển

Đây là nội dung được nêu ra trong Kết luận số 118-KL/TU của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đề xuất xây dựng thêm 1 sân bay quốc tế

Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trong từ 26 – 27/4 đã nghe báo cáo và cho ý kiến đối với 3 nội dung Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình gồm: Định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065). Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo tình hình và đề xuất các chính sách trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo Kết luận, đối với 3 nội dung này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát ba nội dung nêu trên bảo đảm đồng bộ, thống nhất với nhau và bám sát, phù hợp với định hướng tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong đó có Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết, kết luận, quyết định liên quan khác của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu dự họp. Đồng thời lưu ý một số nội dung cụ thể đối với 3 nội dung quan trọng nêu trên.

Trong đó, về định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lưu ý, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phải đảm bảo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; kế thừa các định hướng cơ bản của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ - TTg ngày 26-7-2011; khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên; giữ gìn bản sắc văn hóa, đặc biệt là văn hóa Thủ đô gắn với ngàn năm văn hiến và xác định đây là nguồn lực phát triển mới của Thủ đô...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng lưu ý nghiên cứu quy hoạch định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là thành phố Bắc sông Hồng (khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) và thành phố phía Tây Hà Nội (khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai) cùng với 5 trục phát triển.

“Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng thêm 1 sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc và đề xuất một số sân bay trên địa bàn Thủ đô chuyển thành lưỡng dụng để phục vụ nhu cầu trước mắt, lâu dài cho Thủ đô. Ngoài ra, nghiên cứu đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc... kể cả đường bộ và đường sắt nhằm phát huy vai trò dẫn dắt, tạo sức mạnh lan tỏa của Hà Nội trong Vùng Thủ đô” - Kết luận nêu rõ.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Về Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lưu ý cần nhấn mạnh quan điểm "xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam" theo đúng Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bổ sung, làm rõ hơn vai trò của kinh tế du lịch trong giai đoạn tới; nhấn mạnh về các điều kiện đặc thù, tiềm năng của hệ thống sông, hồ và rừng của thành phố.

Trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch, đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học dưới các hình thức, lấy ý kiến các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương theo quy định, đặc biệt là công bố công khai để lấy ý kiến của Nhân dân Thủ đô để vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ, vừa tạo sự thống nhất, đồng thuận chung trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển

Hai nội dung Ban Thường vụ Thành ủy trình gồm: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 05- QC/TU ngày 15-6-2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khoá XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đối với Báo cáo tình hình và đề xuất các chính sách trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lưu ý thêm 3 nhóm nội dung. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát các chính sách về đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, văn hóa, khoa học và công nghệ, tổ chức bộ máy, biên chế để bổ sung, hoàn thiện; trong đó lưu ý làm rõ nội hàm, cụ thể hóa các chính sách, bảo đảm các chính sách thực sự có tính đột phá, khả thi, hiệu lực, hiệu quả, thu hút được các nguồn lực tài chính công và tư, phát huy được nguồn lực đất đai, tài sản công, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của Thủ đô và cả vùng Thủ đô.

Đối với 2 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy trình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khẳng định thống nhất cao. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy căn cứ Kết luận này tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch, Quy chế làm việc của Thành ủy; xem xét, ban hành và chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Bài liên quan
Xe hàng hoa quả kềnh càng, lấn chiếm đường phố Hà Nội để kinh doanh
Không khó để bắt gặp những chiếc xe hàng chở hoa quả kềnh càng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội để kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội nghiên cứu quy hoạch phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô