Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Minh Phong | 09/12/2022, 08:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1517/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Hội đồng có 7 Tiểu ban chuyên môn giúp việc ở những lĩnh vực chuyên môn sâu gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời; giáo dục thể chất; phát triển nguồn nhân lực. Các tiểu ban họp theo quyết định của Trưởng tiểu ban.

Quy chế được thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2026. Theo Quyết định, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (Hội đồng) họp toàn thể định kỳ 6 tháng một lần, họp chuyên đề, khi cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất.

Các ủy viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công.

Ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng quyết định mời các tổ chức, cá nhân khác tham gia phiên họp của Hội đồng.

Cơ quan thường trực tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận.

Hoạt động của Hội đồng được thực hiện thông qua hình thức họp tập trung, họp trực tuyến; lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp toàn thể Hội đồng; phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được giao.

Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia các phiên họp của Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn; chủ động tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực theo chương trình công tác, nội dung phiên họp Hội đồng bằng văn bản gửi đến Văn phòng Hội đồng để tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về nhiệm vụ, quyền hạn được giao...

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2022 - 2026 và đề xuất nội dung các cuộc họp toàn thể Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các ủy viên Hội đồng, ủy viên các tiểu ban chuyên môn chuẩn bị báo cáo những vấn đề tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng; gửi tài liệu cần thiết cho các thành viên Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn.

Bài liên quan
Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chiều tối 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chủ trì họp báo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực