Hơn 350 chương trình đào tạo ở Việt Nam được công nhận tiêu chuẩn nước ngoài

T/h | 14/09/2022, 11:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

352 chương trình đào tạo của 54 trường đại học và học viện được đánh giá - công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài.

54 trường đại học, học viện có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài - Ảnh 1.

Đại học Bách Khoa Hà Nội nằm trong số 54 trường đại học có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài

Cập nhật của Bộ GD&ĐT đến ngày 31/8/2022, cả nước có 352 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài.

Các tổ chức kiểm định nước ngoài tham gia đánh giá gồm: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA); Ủy ban Văn bằng Pháp (CTI); Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ (ABET); Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ (ACBSP); Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (FIBAA); Hiệp hội MBA (AMBA); Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo Kinh doanh (IACBE); Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu (ENAEE); Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu (ENAEE); Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES); Tổ chức kiềm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học (ASIIN).

Ngoài các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài, còn có 548 chương trình được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước; 805 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 613 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài.

Danh sách cụ thể các chương trình được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài như sau:

STT
Cơ sở giáo dục
Tên chương trình đào tạo
Tổ chức đánh giá
Thời điểm đánh giá ngoài
Kết quả đánh giá/công nhận
Giấy chứng nhận/
công nhận
Ngày cấp
Giá trị đến
1.
Trường Đại học
Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
1.
Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
AUN-QA
2009
Đạt
09/01/2010
08/01/2015
2.
Điện tử viễn thông
AUN-QA
2013
Đạt
10/5/2013
09/5/2018
3.
Khoa học máy tính
AUN-QA
2014
Đạt
29/01/2015
28/01/2020
2.
Trường Đại học
Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
4.
Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế)
AUN-QA
2010
Đạt
08/01/2011
07/01/2016
5.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2014
Đạt
29/01/2015
28/01/2020
3.
Trường Đại học
Khoa học
tự nhiên- ĐH
Quốc gia Hà Nội
6.
Hóa học
AUN-QA
2012
Đạt
05/6/2012
04/6/2017
7.
Toán học
AUN-QA
2013
Đạt
25/6/2013
24/6/2018
8.
Sinh học
AUN-QA
2013
Đạt
25/6/2013
24/6/2018
9.
Vật lí
AUN-QA
2015
Đạt
18/10/2015
17/10/2020
10.
Địa chất học
AUN-QA
2015
Đạt
18/10/2015
17/10/2020
11.
Khoa học môi trường
AUN-QA
2015
Đạt
18/10/2015
17/10/2020
12.
Địa lý Tự nhiên
AUN-QA
2017
Đạt
23/12/2017
22/12/2022
13.
Khí tượng
AUN-QA
2017
Đạt
23/12/2017
22/12/2022
14.
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
AUN-QA
2018
Đạt
08/12/2018
07/12/2023
15.
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
AUN-QA
2018
Đạt
08/12/2018
07/12/2023
16.
Máy tính và Khoa học Thông tin
AUN-QA
2019
Đạt
05/9/2020
04/9/2025
4.
Trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
17.
Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
AUN-QA
2012
Đạt
05/6/2012
04/6/2016
18.
Ngôn ngữ Anh (trình độ thạc sĩ)
AUN-QA
2013
Đạt
19/01/2014
18/01/2019
19.
Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh (trình độ thạc sĩ)
AUN-QA
9/2016
Đạt
05/11/2016
04/11/2021
20.
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
AUN-QA
2018
Đạt
20/01/2019
19/01/2024
21.
Ngôn ngữ Đức
AUN-QA
2019
Đạt
12/01/2020
11/01/2025
5.
Trường Đại học
KH XH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
22.
Ngôn ngữ học
AUN-QA
2013
Đạt
19/02/2014
18/02/2019
23.
Đông phương học
AUN-QA
2015
Đạt
19/6/2016
18/6/2021
24.
Triết học
AUN-QA
2016
Đạt
14/3/2017
13/3/2022
25.
Văn học
AUN-QA
2017
Đạt
23/12/2017
22/12/2022
26.
Xã hội học
AUN-QA
2018
Đạt
08/12/2018
07/12/2023
27.
Tâm lý học
AUN-QA
2018
Đạt
08/12/2018
07/12/2023
28.
Lịch sử
AUN-QA
2019
Đạt
09/6/2020
08/6/2025
6.
Khoa Luật -
ĐH Quốc gia Hà Nội
29.
Luật học
AUN-QA
2016
Đạt
07/11/2015
06/11/2020
30.
Pháp luật về quyền con người (trình độ thạc sĩ)
AUN-QA
2017
Đạt
23/12/2017
22/12/2022
31.
Luật Kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
02/3/2020
01/3/2025
7.
Trường Đại học
KH XH&NV - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
32.
Việt Nam học
AUN-QA
2011
Đạt
08/01/2012
07/01/2016
33.
Ngữ văn Anh
AUN-QA
2013
Đạt
26/10/2013
25/10/2017
34.
Quan hệ Quốc tế
AUN-QA
2014
Đạt
11/12/2015
10/12/2019
35.
Báo chí
AUN-QA
2016
Đạt
10/5/2016
09/5/2020
36.
Văn học
AUN-QA
2016
Đạt
14/12/2016
13/12/2021
37.
Công tác xã hội
AUN-QA
2017
Đạt
05/11/2017
04/11/2022
38.
Việt Nam học (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2019
Đạt
10/02/2019
09/02/2024
39.
Giáo dục học
AUN-QA
2019
Đạt
10/02/2019
09/02/2024
40.
Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2019
Đạt
12/10/2019
11/10/2024
41.
Cử nhân ngành Lịch sử
AUN-QA
2020
Đạt
04/01/2021
03/01/2026
42.
Cử nhân ngành Trung Quốc
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
43.
Cử nhân ngành Nhật Bản học
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
8.
Trường Đại học
Quốc tế - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
44.
Khoa học máy tính
AUN-QA
2009
Đạt
12/01/2010
11/01/2014
2017
Đạt
05/11/2017
04/11/2022
45.
Công nghệ sinh học
AUN-QA
2011
Đạt
08/01/2012
07/01/2016
2017
Đạt
05/01/2017
04/11/2022
46.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2012
Đạt
14/01/2013
13/01/2017
2017
Đạt
05/01/2017
04/01/2022
47.
Điện tử viễn thông
AUN-QA
2013
Đạt
03/5/2013
02/5/2017
48.
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
AUN-QA
2015
Đạt
10/5/2016
09/5/2019
49.
Kỹ thuật Y sinh
AUN-QA
2015
Đạt
10/5/2016
09/5/2019
ABET
2019
Đạt
30/9/2019
30/9/2025
50.
Công nghệ Sinh học (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2016
Đạt
16/02/2017
15/02/2022
51.
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
52.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
53.
Tài chính - ngân hàng
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
11/11/2023
54.
Kỹ thuật Xây dựng
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
11/11/2023
55.
Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
ABET
2019
Đạt
30/9/2019
30/9/2025
56.
Quản trị kinh doanh (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2019
Đạt
12/10/2019
11/10/2024
57.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
AUN-QA
2021
Đạt
10/10/2021
09/10/2026
9.
Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
58.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2009
Đạt
12/01/2010
11/01/2014
59.
Hóa học
AUN-QA
9/2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2020
60.
Sinh học
AUN-QA
2017
Đạt
30/11/2017
04/10/2022
61.
Công nghệ Sinh học (Trình độ Thạc sỹ)
AUN-QA
2018
Đạt
12/11/2018
11/11/2023
62.
Công nghệ Sinh học
AUN-QA
2019
Đạt
12/10/2019
11/10/2024
63.
Khoa học vật liệu
AUN-QA
2020
Đạt
04/01/2021
03/01/2026
64.
Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2021
Đạt
10/10/2021
09/10/2026
10.
Trường Đại học
Bách khoa - ĐH
Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
65.
Điện tử - Viễn thông
AUN-QA
2009
Đạt
12/01/2010
11/01/2014
2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2020
66.
Cơ Điện tử
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
67.
Kỹ thuật Hàng không
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
68.
Vật liệu tiên tiến
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
69.
Polime - Composite
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
70.
Viễn thông
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
71.
Hệ thống Năng lượng
CTI
2014
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
72.
Xây dựng dân dụng và năng lượng
CTI
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
73.
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Chế tạo)
AUN-QA
2011
Đạt
08/01/2012
07/01/2016
74.
Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao)
AQAS
2021
Đạt
21/02/2022
30/9/2028
75.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
76.
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
77.
Kỹ thuật xây dựng công trình biển
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
78.
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
79.
Kỹ thuật công trình xây dựng (chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
80.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2017
Đạt
30/12/2017
29/12/2022
81.
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
AUN-QA
2013
Đạt
26/10/2013
25/10/2017
2017
Đạt
05/10/2017
04/10/2022
82.
Kỹ thuật Hóa học
AUN-QA
2013
Đạt
26/10/2013
25/10/2017
83.
Khoa học máy tính
ABET
2013
Đạt
2014
2019
2020
Đạt
2020
30/9/2026
84.
Kỹ thuật máy tính
ABET
2013
Đạt
2014
2019
85.
Khoa học máy tính (chương trình chất lượng cao)
ABET
2020
Đạt
2020
30/9/2026
86.
Kỹ thuật máy tính (chương trình chất lượng cao)
ABET
2020
Đạt
2020
30/9/2026
87.
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
AUN-QA
2014
Đạt
10/11/2014
09/11/2018
2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2020
88.
Quản lý công nghiệp
AUN-QA
2014
Đạt
10/11/2014
09/11/2018
89.
Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2015
Đạt
23/10/2015
22/10/2019
90.
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
AUN-QA
2015
Đạt
23/10/2015
22/10/2019
AQAS
2021
Đạt
21/02/2022
30/9/2028
91.
Cơ kỹ thuật
AUN-QA
2015
Đạt
23/10/2015
22/10/2020
92.
Kỹ thuật môi trường (chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2020
93.
Điện - Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử)
AUN-QA
9/2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2021
94.
Kỹ thuật Môi trường
AUN-QA
9/2016
Đạt
24/12/2016
23/12/2021
95.
Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)
FIBAA
2009
Đạt
24/9/2010
23/9/2015
2015
Đạt
27/11/2015
26/11/2022
AACSB
2021
Đạt
2021
2026
96.
Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Maastricht School of Management-MSM)
ACBSP
2010
Đạt
14/11/2010
2020
AMBA
2016
Đạt
2016
2018
IACBE
2010
Đạt
5/2010
2017


97.
Kỹ thuật xây dựng
AUN-QA
2017
Đạt
05/10/2017
04/10/2022
98.
Kỹ thuật nhiệt
AUN-QA
2018
Đạt
25/01/2018
24/01/2023
99.
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (thạc sỹ)
AUN-QA
2019
Đạt
12/10/2019
11/10/2024
100.
Kỹ thuật viễn thông (thạc sĩ)
AUN-QA
2019
Đạt
12/10/2019
11/10/2024
101.
Kỹ thuật ô tô
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
102.
Kỹ thuật ô tô (chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
103.
Kỹ thuật dầu khí
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
104.
Kỹ thuật dầu khí (chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2021
Đạt
04/12/2021
03/12/2026
105.
Kỹ thuật cơ điện tử
AQAS
2021
Đạt
21/02/2022
30/9/2028
106.
Kỹ thuật cơ điện tử (chương trình chất lượng cao)
AQAS
2021
Đạt
21/02/2022
30/9/2028
11.
Trường Đại học
Kinh tế Luật- ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
107.
Tài chính - ngân hàng
AUN-QA
2014
Đạt
11/12/2015
10/12/2019
108.
Kinh tế đối ngoại
AUN-QA
2014
Đạt
11/12/2015
10/12/2019
109.
Kinh tế học
AUN-QA
2016
Đạt
10/5/2016
09/5/2020
110.
Kế toán
AUN-QA
2016
Đạt
07/4/2017
06/4/2021
111.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2018
Đạt
25/02/2018
24/02/2023
112.
Luật dân sự
AUN-QA
2018
Đạt
25/02/2018
24/02/2023
113.
Kinh tế và Quản lý công
AUN-QA
2019
Đạt
10/02/2019
09/02/2024
114.
Hệ thống thông tin quản lý
AUN-QA
2020
Đạt
04/01/2021
03/01/2026
115.
Kiểm toán
AUN-QA
2021
Đạt
10/10/2021
09/10/2026
12.
Trường Đại học
Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh
116.
Hệ thống thông tin
AUN-QA
2016
Đạt
16/02/2017
15/02/2021
117.
Truyền thông và mạng máy tính
AUN-QA
2018
Đạt
25/02/2018
24/02/2023
118.
Khoa học Máy tính
AUN-QA
2019
Đạt
10/02/2019
09/02/2024
119.
Kỹ thuật phần mềm
AUN-QA
2020
Đạt
04/01/2021
03/01/2026
120.
Kỹ thuật máy tính
AUN-QA
2021
Đạt
10/10/2021
09/10/2026
13.
Trường Đại học
Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh
121.
Tài chính - Ngân hàng
AUN-QA
2013
Đạt
12/7/2013
11/7/2018
122.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2016
Đạt
16/7/2016
15/7/2022
123.
Kế toán
AUN-QA
2016
Đạt
16/7/2016
15/7/2021
124.
Kinh doanh quốc tế (chương trình tiếng Anh)
FIBAA
2017
Đạt
15/9/2017
14/9/2022
125.
Kinh doanh (chương trình tiếng Anh)
FIBAA
2017
Đạt
15/9/2017
14/9/2022
126.
Kinh doanh (chương trình tiếng Anh - Thạc sĩ)
FIBAA
2017
Đạt
15/9/2017
14/9/2022
127.
Kinh tế phát triển (Việt Nam - Hà Lan chương trình tiếng Anh - Thạc sĩ)
FIBAA
2017
Đạt
15/9/2017
14/9/2022
128.
Ngân hàng
AUN-QA
2019
Đạt
30/6/2019
29/6/2024
129.
Tài chính doanh nghiệp
AUN-QA
2019
Đạt
30/6/2019
29/6/2024
130.
Tài chính công
AUN-QA
2019
Đạt
30/6/2019
29/6/2024
131.
Kinh tế đầu tư
AUN-QA
2019
Đạt
30/6/2019
29/6/2024
14.
Trường Đại học
Bách khoa
- ĐH Đà Nẵng
132.
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Sản xuất tự động (Chương trình Chất lượng cao PFIEV)
CTI
2004
Đạt
02/3/2004
2009-2010
CTI ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
133.
Kỹ thuật điện - chuyên ngành Tin học công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao PFIEV)
CTI ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
134.
Chương trình Chất lượng cao PFIEV Công nghệ thông tin - chuyên Kỹ thuật phần mềm
CTI ENAEE
2014
Đạt
2014
19/02/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
135.
Chương trình tiên tiên Điện tử-Viễn thông (ECE- Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2016
Đạt
14/11/2016
13/11/2021
136.
Hệ thống nhúng (ES-Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2016
Đạt
14/11/2016
13/11/2021
137.
Công nghệ Thông tin
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
138.
Kỹ thuật Điện - Điện tử
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
139.
Kỹ thuật Dầu khí
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
140.
Điện tử - Viễn thông
AUN-QA
2018
Đạt
05/5/2018
04/5/2023
141.
Kiến trúc
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
142.
Kinh tế xây dựng
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
143.
Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
AUN-QA
2018
Đạt
11/11/2018
10/11/2023
144.
Kỹ thuật cơ khí - Chuyên Cơ khí Động lực
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020
29/11/2025
145.
Kỹ thuật Cơ điện tử
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020
29/11/2025
146.
Kỹ thuật Công trình Xây dựng
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020
29/11/2025
147.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2020
Đạt
30/11/2020
29/11/2025
15.
Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội
148.
Tin học công nghiệp
CTI ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
3/2016
Đạt
26/01/2017
31/8/2023
149.
Hệ thống thông tin và truyền thông
CTI ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
3/2016
Đạt
26/01/2017
31/8/2023
150.
Cơ khí hàng không
CTI ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
3/2016
Đạt
26/01/2017
31/8/2023
151.
Truyền thông và mạng máy tính
AUN-QA
2013
Đạt
06/5/2013
05/5/2018
152.
Cơ điện tử (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
7/2017
Đạt
06/8/2017
05/8/2022
153.
Kỹ thuật y sinh (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
7/2017
Đạt
06/8/2017
05/8/2022
154.
Khoa học và kỹ thuật vật liệu (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
7/2017
Đạt
06/8/2017
05/8/2022
155.
Kỹ thuật cơ điện tử
AUN-QA
10/2017
Đạt
12/11/2017
11/11/2022
156.
Kỹ thuật điện tử truyền thông
AUN-QA
10/2017
Đạt
12/11/2017
11/11/2022
157.
Kỹ thuật Hóa học
AUN-QA
10/2017
Đạt
12/11/2017
11/11/2022
158.
Khoa học và kỹ thuật vật liệu
AUN-QA
10/2017
Đạt
12/11/2017
11/11/2022
159.
Kỹ thuật Điện
AUN-QA
6/2019
Đạt
27/3/2020
26/3/2025
160.
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
AUN-QA
6/2019
Đạt
27/3/2020
26/3/2025
161.
Kỹ thuật Cơ khí động lực
AUN-QA
6/2019
Đạt
27/3/2020
26/3/2025
162.
Kỹ thuật Sinh học
AUN-QA
6/2019
Đạt
27/3/2020
26/3/2025
16.
Trường Đại học
Xây dựng Hà Nội
163.
Cơ sở hạ tầng giao thông (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)
CTI
2004
Đạt
02/3/2004
2009-2010
CTI
ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
164.
Kỹ thuật đô thị (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)
CTI
2004
Đạt
02/3/2004
01/3/2010
CTI
ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
165.
Xây dựng công trình thuỷ (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)
CTI
2004
Đạt
02/3/2004
2009-2010
CTI
ENAEE
2010
Đạt
01/9/2010
31/8/2016
2016
Đạt
01/9/2016
31/8/2022
Trường Đại học
Cần Thơ
166.
Kinh tế nông nghiệp
AUN-QA
2013
Đạt
15/7/2013
14/7/2018
167.
Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2014
Đạt
15/11/2014
14/11/2019
168.
Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2014
Đạt
15/11/2014
14/11/2019
169.
Kinh doanh Quốc tế
AUN-QA
2018
Đạt
27/8/2018
26/8/2023
170.
Công nghệ Thông tin
AUN-QA
2018
Đạt
27/8/2018
26/8/2023
171.
Kỹ thuật Phần mềm
AUN-QA
2021
Đạt
25/4/2021
24/4/2026
172.
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu
AUN-QA
2021
Đạt
25/4/2021
24/4/2026
173.
Kỹ thuật Cơ Điện tử
AUN-QA
2021
Đạt
25/4/2021
24/4/2026
174.
Sư phạm Toán
AUN-QA
2021
Đạt
25/4/2021
24/4/2026
175.
Quản lý Đất đai
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
176.
Hóa học
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
177.
Khoa học Cây trồng
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
178.
Công nghệ Thực phẩm
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
17.
Trường Đại học
FPT
179.
Quản trị kinh doanh
ACBSP
2019
Đạt
21/11/2019
20/11/2029
18.
Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh
180.
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
AUN-QA
3/2016
Đạt
17/4/2016
16/4/2020
181.
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử
AUN-QA
3/2016
Đạt
17/4/2016
16/4/2020
182.
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
AUN-QA
3/2016
Đạt
17/4/2016
16/4/2020
183.
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
AUN-QA
12/2016
Đạt
04/4/2017
03/4/2022
184.
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông
AUN-QA
11/2017
Đạt
09/12/2017
08/12/2022
185.
Công nghệ Chế tạo máy
AUN-QA
11/2017
Đạt
09/12/2017
08/12/2022
186.
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
AUN-QA
11/2017
Đạt
09/12/2017
08/12/2022
187.
Công nghệ kỹ thuật Môi trường
AUN-QA
11/2017
Đạt
09/12/2017
08/12/2022
188.
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
AUN-QA
12/2018
Đạt
12/01/2019
11/01/2024
189.
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
AUN-QA
12/2018
Đạt
12/01/2019
11/01/2024
190.
Quản lý công nghiệp
AUN-QA
12/2018
Đạt
12/01/2019
11/01/2024
191.
Công nghệ May
AUN-QA
11/2019
Đạt
14/12/2019
13/12/2024
192.
Công nghệ Thông tin
AUN-QA
11/2019
Đạt
14/12/2019
13/12/2024
193.
Công nghệ kỹ thuật in
AUN-QA
11/2019
Đạt
14/12/2019
13/12/2024
19.
Trường Đại học
Y tế Công cộng
194.
Y tế công cộng (Thạc sỹ)
AUN-QA
2016
Đạt
22/3/2016
21/3/2021
195.
Quản lý bệnh viện (Thạc sỹ)
AUN-QA
2016
Đạt
24/01/2017
23/01/2022
196.
Y tế công cộng
AUN-QA
2017
Đạt
23/02/2018
22/02/2023
20.
Trường Đại học
Hoa Sen
197.
Marketing
ACBSP
2015
Đạt
19/11/2015
19/11/2025
198.
Quản trị kinh doanh
ACBSP
2015
Đạt
19/11/2015
19/11/2025
199.
Quản trị nhân lực
ACBSP
2015
Đạt
19/11/2015
19/11/2025
200.
Kế toán
ACBSP
2015
Đạt
19/11/2015
19/11/2025
201.
Tài chính - Ngân hàng
ACBSP
2015
Đạt
19/11/2015
19/11/2025
202.
Quản trị khách sạn
AUN-QA
2019
Đạt
04/5/2019
03/5/2024
203.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2019
Đạt
04/5/2019
03/5/2024
204.
Quản trị Nhà hàng và dịch vụ
ăn uống
AUN-QA
2021
Đạt
18/7/2021
17/7/2026
205.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2021
Đạt
18/7/2021
17/7/2026
206.
Thiết kế nội thất
AUN-QA
2021
Đạt
18/7/2021
17/7/2026
21.
Trường Đại học
Thủy lợi
207.
Kỹ thuật xây dựng
AUN-QA
2017
Đạt
16/02/2018
15/02/2023
208.
Kỹ thuật tài nguyên nước
AUN-QA
2017
Đạt
16/02/2018
15/02/2023
22.
Trường Đại học
Khoa học và Công nghệ Hà Nội
209.
Khoa học và công nghệ
HCERES
2016
Đạt
20/3/2017
20/3/2022
23.
Trường Đại học
Công nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)
210.
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
AUN-QA
2018
Đạt
08/7/2018
07/7/2023
211.
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
AUN-QA
2018
Đạt
08/7/2018
07/7/2023
212.
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
AUN-QA
2018
Đạt
08/7/2018
07/7/2023
213.
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
AUN-QA
2018
Đạt
08/7/2018
07/7/2023
214.
Kế toán
AUN-QA
2019
Đạt
08/9/2019
07/9/2024
215.
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
AUN-QA
2019
Đạt
08/9/2019
07/9/2024
216.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2019
Đạt
08/9/2019
07/9/2024
217.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
08/9/2019
07/9/2024
218.
Thương mại điện tử
AUN-QA
2021
Đạt
22/11/2021
21/11/2026
219.
Công nghệ may
AUN-QA
2021
Đạt
22/11/2021
21/11/2026
220.
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
AUN-QA
2021
Đạt
22/11/2021
21/11/2026
221.
Công nghệ kĩ thuật máy tính
AUN-QA
2021
Đạt
22/11/2021
21/11/2026
24.
Trường Đại học
Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh
222.
Thú y
AUN-QA
2017
Đạt
07/01/2018
06/01/2023
223.
Công nghệ Thực phẩm
AUN-QA
2017
Đạt
07/01/2018
06/01/2023
25.
Trường Đại học
Ngoại thương
224.
Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2019
Đạt
18/02/2019
17/02/2024
225.
Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2019
Đạt
18/02/2019
17/02/2024
226.
Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2019
Đạt
18/02/2019
17/02/2024
227.
Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao)
AUN-QA
2019
Đạt
18/02/2019
17/02/2024
228.
Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2021
Đạt
16/8/2021
15/8/2026
229.
Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến)
AUN-QA
2021
Đạt
16/8/2021
15/8/2026
230.
Tài chính - ngân hàng định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ)
AUN-QA
2021
Đạt
16/8/2021
15/8/2026
26.
Trường Đại học
Duy Tân
231.
Kỹ thuật Mạng
ABET
2018
Đạt
8/2019
30/9/2025
232.
Hệ thống Thông tin Quản lý
ABET
2018
Đạt
8/2019
30/9/2025
233.
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
ABET
2019
Đạt
8/2020
30/9/2026
27
Trường Đại học
Kinh tế -
ĐH Đà Nẵng
234.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
20/3/2019
19/3/2024
235.
Kế toán
AUN-QA
2019
Đạt
20/3/2019
19/3/2024
236.
Kiểm toán
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
237.
Kinh doanh quốc tế
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
238.
Marketing
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
28
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
239.
Quốc tế học
AUN-QA
2019
Đạt
20/3/2019
19/3/2024
240.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2019
Đạt
10/11/2019
09/11/2024
29
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
241.
Sư phạm Vật lý
AUN-QA
2018
Đạt
20/12/2019
19/12/2024
30
Trường ĐH
Tôn Đức Thắng
242.
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông
AUN-QA
2019
Đạt
20/7/2019
19/7/2024
243.
Khoa học môi trường
AUN-QA
2019
Đạt
20/7/2019
19/7/2024
244.
Kỹ thuật phần mềm
AUN-QA
2019
Đạt
20/7/2019
19/7/2024
245.
Tài chính - ngân hàng
AUN-QA
2019
Đạt
20/7/2019
19/7/2024
246.
Công nghệ sinh học
AUN-QA
2021
Đạt
29/01/2021
28/01/2026
247.
Kế toán
AUN-QA
2021
Đạt
29/01/2021
28/01/2026
248.
Tiếng Anh
AUN-QA
2021
Đạt
29/01/2021
28/01/2026
249.
Toán Ứng dụng
AUN-QA
2021
Đạt
29/01/2021
28/01/2026
250.
Quan hệ lao động
FIBAA
2021
Đạt
25/11/2021
24/11/2026
251.
Quy hoạch vùng và đô thị
FIBAA
2021
Đạt
25/11/2021
24/11/2026
252.
Xã hội học
FIBAA
2021
Đạt
25/11/2021
24/11/2026
253.
Việt Nam học- chuyên Du lịch và Quản lý du lịch
FIBAA
2021
Đạt
25/11/2021
24/11/2026
254.
Kiến trúc
AUN-QA
2021
Đạt
01/11/2021
31/10/2026
255.
Thiết kế đồ họa
AUN-QA
2021
Đạt
01/11/2021
31/10/2026
256.
Bảo hộ lao động
AUN-QA
2021
Đạt
01/11/2021
31/10/2026
31
Trường Đại học
Trà Vinh
257.
Quản trị kinh doanh
FIBAA
2019
Đạt
22/11/2019
21/11/2024
258.
Kinh tế
FIBAA
2019
Đạt
22/11/2019
21/11/2024
259.
Tài chính - ngân hàng
FIBAA
2019
Đạt
22/11/2019
21/11/2024
260.
Kế toán
FIBAA
2019
Đạt
22/11/2019
21/11/2024
261.
Thủy sản
AUN-QA
2019
Đạt
30/11/2019
29/11/2024
262.
Thú y
AUN-QA
2019
Đạt
30/11/2019
29/11/2024
263.
Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
23/3/2022
22/3/2027
264.
Quản lý kinh tế (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
23/3/2022
22/3/2027
265.
Luật
FIBAA
2021
Đạt
23/3/2022
22/3/2027
266.
Nông nghiệp
AUN-QA
2021
Đạt
30/8/2021
29/8/2026
267.
Ngôn ngữ Khmer
AUN-QA
2021
Đạt
30/8/2021
29/8/2026
268.
Điều dưỡng
AUN-QA
2021
Đạt
30/8/2021
29/8/2026
32.
Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn
269.
Quản trị kinh doanh
IACBE
2019
Đạt
30/3/2020
30/4/2027
33.
Trường Đại học
Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh
270.
Tài chính
AUN-QA
2019
Đạt
25/5/2019
24/5/2024
271.
Ngân hàng
AUN-QA
2019
Đạt
25/5/2019
24/5/2024
34.
Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành
272.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
13/10/2019
12/10/2024
273.
Tài chính - ngân hàng
AUN-QA
2019
Đạt
13/10/2019
12/10/2024
274.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2019
Đạt
13/10/2019
12/10/2024
275.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2019
Đạt
13/10/2019
12/10/2024
276.
Kế toán
AUN-QA
2022
Đạt
21/02/2022
20/02/2027
277.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2022
Đạt
21/02/2022
20/02/2027
278.
Công nghệ sinh học
AUN-QA
2022
Đạt
21/02/2022
20/02/2027
279.
Công nghệ kỹ thuật ô tô
AUN-QA
2022
Đạt
21/02/2022
20/02/2027
35
Trường Đại học
Thủ Dầu Một
280.
Kỹ thuật điện
AUN-QA
2019
Đạt
19/01/2020
18/01/2025
281.
Kỹ thuật phần mềm
AUN-QA
2019
Đạt
19/01/2020
18/01/2025
282.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2019
Đạt
19/01/2020
18/01/2025
283.
Hóa học
AUN-QA
2019
Đạt
19/01/2020
18/01/2025
284.
Khoa học Môi trường
AUN-QA
2022
Đạt
24/7/2022
23/7/2027
285.
Tài chính – Ngân hàng
AUN-QA
2022
Đạt
24/7/2022
23/7/2027
286.
Hệ thống thông tin
AUN-QA
2022
Đạt
24/7/2022
23/7/2027
287.
Kế toán
AUN-QA
2022
Đạt
24/7/2022
23/7/2027
36
Trường Đại học
Việt Đức
288.
Kỹ thuật Điện và Máy tính
ASIIN
2019
Đạt
13/01/2020
30/9/2025
289.
Tính toán kỹ thuật và Mô phỏng trên máy tính
ASIIN
2019
Đạt
13/01/2020
30/9/2025
290.
Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến
ASIIN
2019
Đạt
13/01/2020
30/9/2025
37
Trường Đại học
Y Dược
TP. Hồ Chí Minh
291.
Y khoa
AUN-QA
2021
Đạt
28/7/2021
27/7/2026
292.
Dược học
AUN-QA
2021
Đạt
28/7/2021
27/7/2026
38
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
293.
Khoa học cây trồng tiên tiến
AUN-QA
2018
Đạt
23/4/2018
22/4/2023
294.
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến
AUN-QA
2018
Đạt
23/4/2018
22/4/2023
39
Trường Đại học Mở
TP. Hồ Chí Minh
295.
Kinh tế (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
28/5/2021
27/5/2026
296.
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
28/5/2021
27/5/2026
297.
Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
28/5/2021
27/5/2026
298.
Tài chính - Ngân hàng (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
28/5/2021
27/5/2026
299.
Kế toán (Thạc sĩ)
FIBAA
2021
Đạt
23/03/2022
22/03/2027
300.
Kiểm toán
FIBAA
2021
Đạt
23/03/2022
22/03/2027
301.
Kinh tế
FIBAA
2021
Đạt
23/03/2022
22/03/2027
302.
Quản trị kinh doanh
FIBAA
2021
Đạt
23/03/2022
22/03/2027
303.
Kế toán
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
304.
Khoa học máy tính
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
305.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
306.
Tài chính - Ngân hàng
AUN-QA
2021
Đạt
17/01/2022
16/01/2027
40
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
307.
Tài chính doanh nghiệp
AUN-QA
2021
Đạt
27/9/2021
26/9/2026
308.
Ngân hàng
AUN-QA
2021
Đạt
27/9/2021
26/9/2026
309.
Quản trị khách sạn
AUN-QA
2021
Đạt
27/9/2021
26/9/2026
41
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
310.
Sư phạm tiếng Anh
AUN-QA
2021
Đạt
27/9/2021
26/9/2026
42
Trường Đại học
Văn Lang
311.
Công nghệ kỹ thuật môi trường
AUN-QA
2022
Đạt
14/02/2022
13/02/2027
312.
Thiết kế đồ họa
AUN-QA
2022
Đạt
14/02/2022
13/02/2027
313.
Quản trị khách sạn
AUN-QA
2022
Đạt
14/02/2022
13/02/2027
314.
Kế toán
AUN-QA
2022
Đạt
14/02/2022
13/02/2027
43
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
315.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2019
Đạt
28/12/2019
27/12/2024
316.
Công nghệ kỹ thuật hóa học
AUN-QA
2019
Đạt
28/12/2019
27/12/2024
44
Trường Đại học Vinh
317.
Công nghệ Thông tin
AUN-QA
2021
Đạt
23/5/2021
22/5/2026
318.
Sư phạm Toán học
AUN-QA
2021
Đạt
23/5/2021
22/5/2026
45
Trường Đại học
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
319.
Sư phạm Hóa học
AUN-QA
2021
Đạt
21/6/2021
20/6/2026
320.
Sư phạm Vật lý
AUN-QA
2021
Đạt
21/6/2021
20/6/2026
321.
Giáo dục Tiểu học
AUN-QA
2021
Đạt
21/6/2021
20/6/2026
322.
Tâm lý học
AUN-QA
2021
Đạt
21/6/2021
20/6/2026
323.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2022
Đạt
22/5/2022
21/5/2027
324.
Ngôn ngữ Trung Quốc
AUN-QA
2022
Đạt
22/5/2022
21/5/2027
325.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2022
Đạt
22/5/2022
21/5/2027
326.
Ngôn ngữ Pháp
AUN-QA
2022
Đạt
22/5/2022
21/5/2027
47
Trường Đại học
Lạc Hồng
327.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2019
Đạt
01/6/2019
31/5/2024
328.
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
AUN-QA
2019
Đạt
01/6/2019
31/5/2024
329.
Quản trị kinh doanh
AUN-QA
2021
Đạt
25/6/2021
24/6/2026
330.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2021
Đạt
25/6/2021
24/6/2026
331.
Kế toán kiểm toán
AUN-QA
2021
Đạt
25/6/2021
24/6/2026
332.
Dược
AUN-QA
2021
Đạt
25/6/2021
24/6/2026
48
Trường Đại học Y dược - Đại học
Thái Nguyên
333.
Bác sỹ Y khoa
AUN-QA
2021
Đạt
05/4/2021
04/4/2026
334.
Điều dưỡng
AUN-QA
2021
Đạt
05/4/2021
04/4/2026
49
Trường Đại học Sư phạm - Đại học
Thái Nguyên
335.
Sư phạm Toán
AUN-QA
2021
Đạt
05/4/2021
04/4/2026
336.
Sư phạm Hóa
AUN-QA
2021
Đạt
05/4/2021
04/4/2026
50
Trường Đại học
Nông lâm - Đại học
Thái Nguyên
337.
Kĩ sư Chăn nuôi Thú y
AUN-QA
2021
Đạt
17/10/2021
16/10/2026
338.
Bác sĩ Thú y
AUN-QA
2021
Đạt
17/10/2021
16/10/2026
339.
Kĩ sư Công nghệ Thực phẩm
AUN-QA
2021
Đạt
17/10/2021
16/10/2026
340.
Kĩ sư Quản lý Tài nguyên rừng
AUN-QA
2022
Đạt
08/5/2022
07/5/2027
341.
Kĩ sư Quản lý Đất đai
AUN-QA
2022
Đạt
08/5/2022
07/5/2027
342.
Kĩ sư Quản lý Cây trồng
AUN-QA
2022
Đạt
08/5/2022
07/5/2027
51
Trường Đại học
Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh
343.
Ngôn ngữ Anh
AUN-QA
2021
Đạt
08/11/2021
07/11/2026
344.
Kỹ thuật môi trường
AUN-QA
2021
Đạt
08/11/2021
07/11/2026
345.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2021
Đạt
08/11/2021
07/11/2026
346.
Kỹ thuật cơ điện tử
AUN-QA
2021
Đạt
08/11/2021
07/11/2026
52
Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên
347.
Kinh doanh
AUN-QA
2022
Đạt
08/5/2022
07/5/2027
53
Trường Đại học
An Giang – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
348.
Công nghệ thực phẩm
AUN-QA
2021
Đạt
10/01/2022
09/01/2027
349.
Công nghệ thông tin
AUN-QA
2021
Đạt
10/01/2022
09/01/2027
350.
Sư phạm Ngữ văn
AUN-QA
2021
Đạt
10/01/2022
09/01/2027
351.
Sư phạm tiếng Anh
AUN-QA
2021
Đạt
10/01/2022
09/01/2027
54
Trường Đại học
Giao thông Vận tải
TP. Hồ Chí Minh
352.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
AUN-QA
2022
Đạt
25/4/2022
25/4/2027
Bài liên quan
Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
(GDTĐ) - Ngày 31/8, Sở GD&ĐT Bắc Ninh tổ chức tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với mục tiêu chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 350 chương trình đào tạo ở Việt Nam được công nhận tiêu chuẩn nước ngoài