Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục

Hoàng Vinh | 21/11/2022, 10:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Ngày 21/11, tại TP. Đà Nẵng, Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục, giai đoạn 2021 – 2025.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Sở GD&ĐT 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung. Cùng với các lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, phụ trách các đơn vị liên quan.

Một số nội dung cụ thể

Báo cáo tại chương trình, ông Phạm Văn Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cho hay, nội dung cụ thể các nội dung thành phần lĩnh vực giáo dục của Chương trình là đến năm 2025, cấp xã có 90% số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; có 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Cấp huyện, có 60% số huyện đạt tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, trong đó, có 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2025, cấp xã có 90% số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục ảnh 1
Ông Phạm Văn Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT).

Cấp huyện có 60% số huyện đạt tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, trong đó, có 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, đại diện Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cũng nêu ra một số nội dung mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong đó, đối với cấp xã giai đoạn 2016 – 2020 chỉ có Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Cụ thể, đối với tiêu chí trường học, Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 -2025 bổ sung quy định tỷ lệ đối với các xã có số lượng cơ sở giáo dục khác nhau, để phù hợp với quy mô mạng lưới trường học của từng địa phương.

Bổ sung quy định về mức độ đạt về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; bổ sung quy định về đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập cấp xã.

Còn đối với cấp huyện bổ sung quy định cấp độ đạt kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các tiêu chí lĩnh vực giáo dục của Bộ tiêu chí quốc gia, trong đó, đối với cấp xã tiêu chí trường học (tiêu chí số 5) là tỷ lệ trường học các cấp gồm: mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định; tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trường học các cấp đạt tiêu chuẩn trên tổng số trường học của xã; xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định của vùng.

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục ảnh 2
Các hoạt động của học sinh mầm non miền núi Quảng Nam.

Trong đó, tiêu chí Giáo dục và đào tạo gồm: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS; xóa mù chữ; tỷ lệ học sinh (áp dụng cho cả nam và nữ) tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

Ngoài ra, một số nội dung mới cũng bao gồm xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đồng thời, đạt tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 theo quy định. Tỷ lệ được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và số trẻ 6 tuổi phải phổ cập tại thời điểm thống kê...

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục ảnh 3
Các đại biểu tham gia Hội thảo.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao ở tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 5), 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi…

Xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tại Thông tư 13, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 20.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục (tiêu chí số 5) gồm tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên (≥60%); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 1).

Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 18 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường THPT của huyện.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó có 100% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 2). Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo quy định tại Thông tư 18; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2...

Để đạt được những điều trên, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cũng nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể, rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục bảo đảm hiệu quả; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài.

“Ưu tiên quỹ đất để xây dựng trường, lớp học ở các khu tái định cư, khu đông dân cư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh; lập kế hoạch chi tiết cụ thể, tổ chức thực hiện tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học đáp ứng yêu cầu...”, ông Sinh nhấn mạnh.

Xác định nguồn lực ở đâu để thực hiện

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Mai Văn Trinh – Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cho hay, hội thảo được tổ chức không chỉ để hiểu sâu sắc về Bộ tiêu chí liên quan đến giáo dục, tổ chức ra sao, nội hàm như thế nào? Mà chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn, hiểu nó để tham mưu chính sách cho HĐND địa phương, từ đó chi nguồn kinh phí thỏa đáng để phát triển giáo dục.

“Qua đây để thấy rằng ý nghĩa việc tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đây là cơ hội của giáo dục đặc biệt là giáo dục địa phương”, ông Trinh nhấn mạnh.

Theo Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã cùng các Bộ, ngành tham mưu Bộ NN&PTNT làm đầu mối trình Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Bộ GD&ĐT cũng Ban hành tiêu chí liên quan đến giáo dục.

“Bộ tiêu chí mới chúng ta có điều chỉnh theo hướng nâng cấp để phù hợp với mục tiêu chung của Chương trình. Chúng ta tập trung vào lĩnh vực: cơ sở vật chất, công nhận trường chuẩn Quốc gia, phổ cập mầm non 5 tuổi, Giáo dục tiểu học, THCS, THPT… Đây là những nội dung lớn, vì vậy chúng ta tổ chức thực hiện theo một cách cụ thể”, ông Trinh khẳng định.

Hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục ảnh 4
PGS.TS Mai Văn Trinh – Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại Hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất nhìn nhận, giai đoạn qua chúng ta làm được rất nhiều việc, tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận có một số hạn chế nhất định. Chính vì thế, phải bám vào những tiêu chí nâng cao để tiếp tục điều chỉnh, có tầm nhìn cho giai đoạn mới.

“Từ việc hiểu rõ Bộ tiêu chí, chúng ta phải xác định xem nguồn lực ở đâu thực hiện. Vì vậy, Sở GD&ĐT các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn để trên cơ sở đó tham mưu các cấp có thẩm quyền trích nguồn lực tài chính từ Chương trình xây dựng nông thôn mới để chúng ta xây dựng cơ sở vật chất, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng dạy học…”, ông Trinh chia sẻ.

Đặc biệt, ông Trinh cũng lưu ý vấn đề quy hoạch, trong đó phải dành quỹ đất thỏa đáng để phát triển giáo dục. Những nơi dân số cơ học tăng nhanh như: Khu công nghiệp, khu chế xuất… Đây là những vấn đề lớn, trách nhiệm tham mưu của chúng ta.

“Hội thảo để chúng ta trao đổi, lắng nghe những vấn đề từ cơ sở, những khó khăn, cách thức và kinh nghiệm hoạt động, để hiểu và tham mưu chính sách cho địa phương. Đây là cơ hội để tạo cú hích phát triển giáo dục địa phương”, ông Trinh nhấn mạnh.

Bài liên quan
Nguồn gốc của chữ viết
(GDTD) - Chữ hình nêm là một trong những hình thức diễn tả bằng chữ viết được biết tới sớm nhất, khoảng thế kỷ 30 trước công nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục