công nghiệp văn hoá

Phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản dân tộc thiểu số
một tháng trước Văn hóa
54 dân tộc anh em với những bản sắc độc đáo chính là nguồn tài nguyên phong phú để Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản.
  • Sau 5 năm thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia, các ngành công nghiệp văn hóa có đóng góp GDP cao hơn dự tính.
  • Chưa lúc nào thuật ngữ “chiếm dụng văn hoá” lại được quan tâm như hiện nay – khi Việt Nam xác định phát triển ngành công nghiệp văn hoá.
  • Hà Nội sẽ tạo lập môi trường nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo, phát triển hệ sinh thái giáo dục sáng tạo để hình thành thế hệ công dân sáng tạo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO